Visjon: Trygg barndom - ansvarlige voksne
Verdier: Tydelighet, respekt, åpenhet og deltakelse (TRÅD)​

​Tjenesten består av 19,5 årsverk og betjener ca. 19 500 innbyggere. I 2016 var barnevernet involvert i ca. 430 saker.
​Tjenesten er delt i tre team; Melding- og undersøkelsesteam, hjelpe - og omsorgstiltak og familieteam. 
Ta kontakt med leder Siv Rørvik for informasjon om ansatte som jobber i Midt-Buskerud barneverntjeneste.