Barn og unges representant

Iivar.jpgvar Ødegaard er  "Barn og unges representant i plan og bygningssaker". 
Han er ansatt som miljøarbeider ved Nordre Modum Ungdomsskole.

 

Han kan nås på epost: ivar.odegaard@modum.kommune.no 
eller på telefon: 901 09 603.

 

Alle kommuner i landet skal etter plan og bygningsloven § 9-1 utpeke en representant som skal være talerør for barn og unge i plan og bygningssaker.
Representanten har møteplikt i kommunens planutvalg, samt i hovedutvalg for teknisk sektor. I Modum er disse nå slått sammen til ett utvalg.

 

Barn og unges representant kan avgi egen høringsuttalelse i de forskjellige planprosessene. Det er viktig at barn og ungdom, og de som jobber for deres rettigheter, vet om denne muligheten for å påvirke politikerne.

 

Les mer informasjon om Barn og unges representant her (DOC) (PDF) (ODT)