Kontaktopplysninger

Prosjektleder Modum kommune: Kristoffer Frøyse Granberg; mail: kristoffer.froyse.granberg@modum.kommune.no; tlf. 93002580

Utførende entreprenør: Kaare Mortensen Buskerud AS – byggeleder Arvid André Fjell

 

Prosjektbeskrivelse

Vedlagt ligger prosjektbeskrivelsen, merk at fremdriftsplanen kan avvike noe Presentasjon Badeveien

Fremdriftsplan

Vedlagt ligger Fremdriftplanen fort prosjektet.
Fremdriftsplan
Prosjektet skal være ferdig 1.november.

Politiske vedtak

Politiske vedtak sak 106/18 (økonomiplan)

og sak 0096/19 ( Finansiering av Prosjekt Badeveien øst)