Kontaktopplysninger

Prosjektleder Modum kommune: Kristoffer Frøyse Granberg; mail: kristoffer.froyse.granberg@modum.kommune.no; tlf. 93002580

Utførende entreprenør: Kaare Mortensen Buskerud AS – byggeleder Arvid André Fjell

 

Prosjektbeskrivelse

Vedlagt ligger prosjektbeskrivelsen, merk at fremdriftsplanen kan avvike noe Presentasjon Badeveien

Fremdriftsplan

Her er fremdriftplanen. Gjør bildet større, så er det lettere å se. 
PEL 0 betyr nederst i Badeveien og PEL 1050 er oppe ved Raaen. 
badeveien.jpg

Politiske vedtak

Politiske vedtak sak 106/18 (økonomiplan)

og sak 0096/19 ( Finansiering av Prosjekt Badeveien øst)