Friområder, badeplasser, sportsfiske

Det finnes mange muligheter for bading, fiske og friluftsliv i Modum. Både offentlig tilrettelagte friområder, og i skog, vann, elver og bekker i vår varierte natur.

Badeplasser i Modum som er tilrettelagt

stein1_cropped_300x236.jpg P 1010896  P 1010900
 

Steintangen ved Tyrifjordens østside, adkomst via Fv 284, Østmodumveien ca 5 km nord or Vikersund

Stranda ved Vikland båtbrygge i Vikersund (ikke toalett), adkomst fra Ringeriksveien.

Dampbåtbrygga i Vikersund sentrum (ikke toalett),  adkomst fra Strandveien.

Øya badeplass ved Bergsjø. Ligger på sør-spissen av Øya friluftsområde. Adkomst fra Vikersundbruas vestside og fra Geithusveien vis a vis Bjølgerudveien.

Skinnerudtangen ved Bergsjø, følg skiltingen til Rolighetsmoen idrettsplass fra Geithus sentrum: krysset Geithusveien og Folkvangveien.

Vei til Søya
søya ny vei


Bading i Sandtjern, Finnemarka
bading
 

Søya nedenfor Døvikfossen i Drammenselven ved Åmot. Følg skilting fra R35 til Døvikfossen, ny gangvei til badeplassen til venstre før jernbanebrua.  Parkeringsplass , kjør under brua og følg veien 30 meter, avkjøring til venstre.

Butjern, lite tjern på veg opp til Koboltgruvene. Følg skilting fra Haugfoss. Her er det også tilrettelagt for fisking for funksjonshemmede.

Ellers er det fint å bade utallige steder langs vassdrag og i små og store skogstjern i Modum.

Fiskemuligheter Les mer om fiskemuligheter her