Avtale for økt næringslivssatsing

Avtale1.JPGModum kommune og Modum Næringsråd, ved ordfører Ståle Versland og styreleder Ole Johan Sandvand, undertegnet i dag en samarbeidsavtale som tilsier økt næringslivssatsing i Modum kommune.

Avtalen innebærer blant annet at næringsrådet skal ha ansvar for:
- Strategisk jobbing for å tiltrekke flere virksomheter til kommunen
- Ha ansvar for etablererveileding
- Ha ansvaret for et årlig seminar
- Bidra til møteplasser for nettverksbygging
- Tilby kompetansehevende tiltak for næringslivet
 
Det skal i nær fremtid ansattes en næringsrådgiver, som da skal jobbe i Modum Næringsråd. Politikerne i Modum har bevilget 950 000 kroner for å oppfylle kriteriene i samarbeidsavtalen.