Avfallshenting som normalt etter konkurs

Norsk Gjenvinning Renovasjon har overtatt avfallshentingen etter at RenoNorden har begjært seg selv konkurs.
Avfallet hentes som normalt, med de samme hentedagene som tidligere. Det er de samme renovatørene som har utført tjenestene i lang tid. De kjenner sine ruter og områder godt. Tirsdag kveld ble det inngått avtale med bobestyrer om at RfD overtar bilene umiddelbart for videre drift.