Audun Eriksen (64) har sagt opp sin stilling som virksomhetsleder for å tre inn i pensjonistenes rekker.
Han slutter til nyttår. Audun Eriksen tok over ansvaret på Modumheimen i 2006, og har da styrt sykehjemmet i Modum i 13 år.
Fredag 4. oktober åpner de siste åtte plassene i nybygg og rehabilitering av Modumheimen på avdeling B4, noe som setter endelig sluttstrek for "Nye Modumheimen".
Eriksen har vært svært sentral i planlegging og utbygging av det som har blitt ett av landets fineste sykehjem.
- Jeg legger ikke skjul på at dette har vært en vanskelig beslutning, men jeg fyller snart 65 år og har kommet til at det er riktig at noen andre fører stafettpinnen videre, sier han.