Rådmann Aud Norunn.jpg

Modum-rådmann Aud Norunn Strand ble i går valgt inn i det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU) i KS. 
Valget var enstemmig, og foregikk på landsmøtet.
- Jeg gleder meg til to år med interessant arbeide i dette utvalget, sier Aud Norunn Strand.

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS.
KDU er et rådgivende organ for Kommunenes Sentralforbund (KS) og administrerende direktør.

Det sentrale kommunedirektørutvalget for 2021-2023 består av: Leder Bjørn Fauchald,(Vestre Toten kommune), nestleder Camilla Dunsæd (Kristiansand kommune), Jan Myrekrok (Vinje kommune), Aud Norunn Strand (Modum kommune), Terje Heggheim (Kinn kommune), Katrine Lereggen (Melhus kommune), Tron Bamrud (fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune).