barnas hus 0902.jpgArbeidsmiljøutvalget i Modum kommune har besluttet å tildele Arbeidsmiljøprisen fror 2022 til Barna Hus i Vikersund.

Dette med begrunnelsen:
"Personalet har et unikt samhold og de arbeider systematisk med forbedringer av eget arbeidsmiljø og for å bli en bedre barnehage. De sørger for å inkludere alle, og å lage gode dager for voksne og barn. Det er god takhøyde for å prøve og feile, og tar hverandre i å gjøre gode ting. De vektlegger samarbeid og har etablert en partsgruppe bestående av tillitsvalgte, verneombud og styrer som har regelmessige møter hvor eget arbeidsmiljø er tema."

Prisen er på 10 000 kroner.
Den vil bli delt ut på et senere tidspunkt.