Ansatte i Barnas hus barnehage i Vikersund fikk mandag tildelt Arbeidsmiljøprisen 2022 i Modum kommune.
Rådmann Aud Norunn Strand delte ut prisen 10 000 kroner. Hun skrøt av et supert samhold, høy fellesskapsfølelse, lavt sykefravær, samt evne til å være nytenkende og omstillingsdyktige.

Det er Arbeidsmiljøutvalget i Modum kommune som valgte seg Barnas hus. Dette etter en nominasjonsprosess med fem foreslåtte kandidater.
Begrunnelsen er som følger:
"Personalet har et unikt samhold og de arbeider systematisk med forbedringer av eget arbeidsmiljø og for å bli en bedre barnehage. De sørger for å inkludere alle, og å lage gode dager for voksne og barn. Det er god takhøyde for å prøve og feile, og tar hverandre i å gjøre gode ting. De vektlegger samarbeid og har etablert en partsgruppe bestående av tillitsvalgte, verneombud og styrer som har regelmessige møter hvor eget arbeidsmiljø er tema"

Prisen ble delt ut til styrer Trine Anita Skretteberg og verneombud Kristin Hansen (på bildet, sammen med rådmann Aud Norunn Strand)
 

Arbeidspmiljøpris 2022.jpeg

Og her er noe av oppskriften som er bakgrunnen for utdelingen: 
Fellesskapsfølelse for barnehagen og jobben
Tar vare på hverandre og oppmuntrer hverandre i det daglige.
Tar opp ting med den det gjelder hvis det skulle være noe.
Nulltoleranse på baksnakking.
God takhøyde og rom for å prøve og feile.
Tar hverandre i å gjøre gode ting. Det blir f.eks hengt opp post it lapper rundt om på huset til hver enkelt med gode ord.
Månedens ros på avdelingsmøter hvor vi får en positiv tilbakemelding på noe vi har gjort sammen med barn eller voksne
Ved langvarig sykdom får vedkommende en liten oppmerksomhet og gode ord fra resten av personalet  med ønske om god bedring og at DU er viktig 
Arrangerer bursdagsfest for hverandre ved runde tall - alle får en liten oppmerksomhet på sin bursdag
På plandagen i juni reiser de gjerne på tur; planlegging på dagen og kos på kvelden.
Hemmelig venn og pakkejakt i julemåneden desember.