Åpnet landbrukets kraftsenter

Grønt fagsenter - et kraftsenter for landbruket - ble høytidelig åpnet på Buskerud gård mandag ettermiddag. Skole, fagsenter og landbruksnæringen blir dermed knyttet tett til hverandre. Nå er «troikaen» rustet til å trekke veksler og gjøre hverandre gode inn i fremtiden.

Grønt fagsenter åpning.JPGDen strategiske plasseringen ved landbruksskolen (Rosthaug videregående, avdeling Buskerud) ble av flere løftet frem som helt essensielt, genialt og spesielt nyttig når prosjektet nå startes opp i det gamle administrasjonsbygget på Buskerud gård.
- Fagsenteret skal være et viktig bidrag for å utvikle landbruket videre, for å løfte landbruksutdanningen og sikre rekrutteringen til yrket, sa prosjektleder Eirik Kolsrud

Grønt fagsenter bygning.JPGStolt ordfører
- En gledens dag. Næringen har selv vært aktive for å få til dette. Og vi i Modum liker å være en foregangskommune. Det er viktig ikke minst inn på mot Viken 2020 at vi har et sterkt fagmiljø her i Modum, sa ordfører Ståle Versland.
Han la vekt på det gode samarbeidet, og mente at realiseringen av et Grønt fagsenter lot seg gjøre fordi alle aktører underveis hadde vært enige om målet.

Ambisjoner
- Vi har ambisjoner om at Grønt Fagsenter skal bli et kraftsentrum for landbruksnæringa, en møteplass og arena for samarbeid ikke bare i Buskerud, men i hele den nye Viken fylkeskommune, sa fylkesordfører Roger Ryberg.
- Faglige og sosiale møtepunkter blir viktigere, dels for å kompensere for uttynning av det lokale fagmiljøet. Det blir stadig viktigere å følge kunnskapsutviklingen for de gjenværende bøndene. Etableringen av et fagsenter her på Buskerud Gård, med utgangspunkt i det som allerede er her, kan være et svært viktig bidrag til styrking av fagmiljøene, fortsatte Ryberg.

For fremtiden
- Dette er å rigge seg for fremtiden. Et sterkt fagmiljø på skolens område vil være til stor fordel for alle parter. Naturbruksutdanningen har vokst, og det er viktig å møte fremtiden med en god og kompetent landbruksutdanning. Her på Buskerud kan vi uten tvil gjøre hverandre gode. Det ligger symbolikk i at Grønt fagsenter er det meste sentrale bygget på å hele området på Buskerud, sa rektor Knut Erik Hovde i sin hilsen.

God historie
Norsk Landbruksrådgivning Østafjells er allerede på plass i første etasje. Nå skal det jobbes iherdig for å fylle opp resten av bygget med landsbruksrelaterte virksomheter. Bygget kan romme 30 kontorplasser, samt møterom og fellesarealer, i nyrenoverte lokaler med en solid historisk bakgrunn.
- Jeg er stolt over det vi har fått til sammen. Dette er viktig og riktig. Slik jeg ser det kan Grønt fagsenter her på Buskerud bli et nasjonalt senter for jordkultur, sa Egil Chr. Hoen, leder av Buskerud Bondelag.

Bildetekst
Stor glede da Grønt Fagsenter ble åpnet mandag ettermiddag. (Fra v.) Buskerud Bondelag-leder Egil Chr Hoen, prosjektleder Eirik Kolsrud, Modum-ordfører Ståle Versland, fylkesordfører Roger Ryberg, Rosthaug-rektor Knut Erik Hovde og Buskerud Bonde og småbrukerlag-leder Torgny Moen.