Åpent for traktorer på riksvei-35

Gjelder far Katfoss til Nedmarken

På grunn av lav tillatt aksellast på Geithus bru, aksepterer Statens vegvesen at strekningen fra avkjøring Katfoss til Nedmarken kan benyttes av alle traktorer. Dette gjelder for tiden det foregår tresking slik at kornleveringen kan gjennomføres på en rasjonell måte. Riksvei 35 er normalt stengt for alle traktorer.