Andre offentlige etater og kontorer

NAV Modum

Telefon: 55 55 33 33
Postadresse: Bergkrystallen 1, 3340 Åmot
Besøksadresse: Bergkrystallen 1, Åmot
E-post: nav.modum@nav.no
Åpningstid: 09.00 - 15.00


Fastlegeordningen

Skatt sør Øvre Eiker

Dekker: Modum, Nedre Eiker, Øvre Eiker

Postadresse:

Postboks 2412

 

3104 TØNSBERG

Besøksadresse:

Drammensveien 20

 

3300 HOKKSUND

Telefon:

80080000

Telefaks:

32253861

E-post:

skattsor@skatteetaten.no

www.skatteetaten.no/modum

Flyttemelding

Registrering på nett

Skjema i papirversjon

Om du velger å sende skjema i posten, skal det sendes til:
Felles flyttemelding, Postboks 4300, Vika, 8608 Mo i Rana

Lensmannen i Modum

Gateadresse: Vikersundgata 33
Postadresse: Boks 43, 3371 Vikersund
Tlf.: 32 78 29 60, faks: 32 78 29 70
Vakt utenom kontortiden: 02 800   Nødnummer: 112

Gå til nettside

Fylkesmannen i Buskerud

Statens Hus; Grønland 32, Postboks 1604, 3007 Drammen
Tlf.: 32 26 66 00, faks: 32 89 32 36

Forbrukerrådet i Buskerud, Telemark og Vestfold

Postadresse: Gjerpens gt. 20, 3708 Skien
Telefon: 815 58 200
Fax: 35 52 16 65
E-post: skien@forbrukerradet.no

Forbrukerportalen

Mattilsynet, Region Øst

 

Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres

Dekker kommunene Etnedal, Flå, Gol, Gran, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nes, Nord-Aurdal, Ringerike, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Ål.

Sentralbord: 22 40 00 00
E-post: postmottak@mattilsynet.no
Åpningstider

  • Kontorsted Hønefoss: Kartverksveien 12, 3511 Hønefoss
  • Kontorsted Gol: Hallingdal Næringshage, Gamlevegen 6, 3550 Gol
  • Kontorsted Leira: Kongsvegen 79, 2920 Leira

Mattilsynet region Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland

Konfliktrådet i Buskerud

Det som tidligere het "Konfliktrådet for Ringeriksregionen" er nedlagt og nå erstattet av Konfliktrådet i Buskerud.

Konfliktrådet i Buskerud

ENOVA

Enova skal styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgivning. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder.

www.enova.no

Enova SF
Professor Brochsgt. 2
N-7030 Trondheim

tlf.: 800 49 003 / 73 19 04 30
e-post: post@enova.no