Det anbefales influensavaksinasjon til personer i risikogrupper.

Risikogruppene er følgende: -alle fra og med 65 år, diabetespasienter, KOLS, hjertesvikt, leversvikt, nyresvikt, MS, Parkinsons, hjerneslag, nedsatt immunforsvar etter behandling, svært alvorlig fedme.
Influensavaksinasjon av risikogrupper skjer på fastlegekontorene.