jodtabletter.jpgModum kommune oppfordrer alle under 40 år til å ha jodtabletter i beredskap hjemme. Apotekene i Modum har god tilgang på jodtabletter, og de kan kjøpes reseptfritt.

Vi deler imidlertid ut gratis jodtabletter til disse gruppene:
*Gravide og ammende
*Spedbarn og barn i barnehagealder som ikke går i barnehage

jod kalium.jfif
Bakgrunn for anbefaling
Ved en atomulykke nær eller i Norge kan radioaktivt jod bli spredd via luften i så store mengder at det tas opp i skjoldbruskkjertelen hvis man puster inn forurenset luft eller inntar forurenset mat og drikke. Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer dermed risikoen for kreft i denne.

Viktigst for de yngste
Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. De har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Skoler og barnehager
Skoler og barnehager i Modum kommune har jodtabletter som kan deles ut til barn/unge, dersom det blir aktuelt på dagtid.
Ved en atomulykke på kveld/natt, helg og ferie, må husstander med familiemedlemmer under 40 år selv sørge for å ha jodtabletter tilgjengelig hjemme.
Tablettene har lang holdbarhet, og kan benyttes etter utløpsdato (så lenge årlig testing hos Statens legemiddelverk viser at kvaliteten ikke er redusert.)

Myndighetene gir råd
Dersom det inntreffer en atomulykke som medfører radioaktivt utslipp, vil myndighetene gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene og på hvilket tidspunkt de skal tas.

Les mer om jod her:
https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter/Jodtabletter_mars22_JODIX.pdf

https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter/Jodtabletter_mars22_SERB.pdf