Samtlige ansatte på Saksbehandlerenheten i Modum kommune har nå tatt Klarspråk-kurset til Modum kommune. Dette ved å ta det elektronisk kurs utarbeidet av KS og Språkrådet, samt lese Modum kommunes språkmal.

Saksbehandlerenheten har også startet jobben med å endre sine brevmaler til å bli mer lettfattelige og enkle å lese, og brukte store deler av en fagdag på dette sist uke.
Gjengen på Saksbehandlerenheten står bak anslagsvis halvparten av de utgående brevene som Modum kommune sender ut i løpet av et år, og deres innsats og forbedringer er derfor viktig for det totale bildet.

- Våre ansatte viser stor interesse og motivasjon for dette. Det er klart vi ønsker å bli oppfattet tydelig, samtdtig som vi må forholde oss til det lovverket sier at vi må ha med, sier enhetsleder Veronika Reistad.
- Prakteksemplarer, roser kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland, som nylig leverte ut «Den gylne penn» med Modum kommune-logo til alle de dyktige og flinke ansatte på Saksbehandlerenheten.

Alle ansatte på byggesaksavsdelingen har også gått språkkurset, og det er den enheten som sender ut nest flest brev til innbyggerne.
- Til nå har totalt 45 stykker tatt språkkurset, noe som er meget bra, sier Eivind Kopland.
Til våren får innbyggerne et tilbud om å levere tilbake brev de ikke forstår. Dette som en foreløpig avslutning på et halvår der det har vært satt fokus på et bedre skriftlig språk i kommunens brev og dokumenter.

Bildet:
Saksbehandlerenheten har satt trykk på å forbedre det skriftlige språket, og ble nylig tildelt «gullpenner» som takk for innsatsen. 
Fra høyre: Veronica Reistad, Jeanette Amundsen Smedsrud, Kine Leversby, Lars Kristian Bekken, Hege Lie, Silje S Fuhre, Kari Anne A. Fidjestøl og Mari Sandsnes.