Alarmtelefon for barn og unge

alarmtelefon barn unge

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en nasjonal gratis hjelpetelefon for barn og unge.
Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00
om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

Nettsiden til alarmtelefonen finner du her: www.116111.no