Aktivitetstilbud

 Modum kommune har en rekke tilbud, hvor en i tillegg til å være sammen med gamle og nye bekjente, kan lære om helseforebygging, bruke kroppen eller gjøre andre meningsfulle og trivelige aktiviteter.

Seniorer på Furumo  Furumo svømmehall ligger det til rette for både for organisert trening, egentrening og avslapning. Tilbudet omfatter et ordinært svømmebasseng (27*C i vannet), varmtvannsbasseng (33*C) med rullestolrampe, badstuer og boblebad. Det finnes også en kiosk med salg av enkel mat, is og drikke. Seniorbølgen er et tilbud som er spesielt rettet mot de eldre.

Ring 32 78 08 11 eller sjekk hjemmesiden for nærmere info!

Frisklivssentralen har en rekke tilbud som er spesielt tilrettelagt for eldre:
Seniordans på klubbhuset på Åmot stadion. Bevegelse etter musikk, minner om ringdans.
Seniortrim i kjelleren på Furumo svømmehall. Lett trim, 60+.
Kulturen og Ut på tur med DOT (gåturer). 
I tillegg finnes andre tilbud som seniorer selvfølgelig også er velkommen til å delta på, som for eksempel kurs innenfor  områdene kosthold (Bra mat), røykeslutt og depresjonsmestring (KID-kurs). 
For flere tilbud/mer info, ring 32 78 08 44/ 95 17 44 98 eller besøk Frisklivssentralens hjemmeside.

Frydenberg har følgende tilbud:
Frydenberg kafé - Et sosialt møtested med helsefokus! Fysisk aktivitet, sosialt samvær og et lett måltid.   
Frydenberg kurs - Et steg videre for deg! Generell opptrening, vedlikehold av funksjon og kunnskap om
levevaner, fysisk aktivitet og kosthold.
Ring 32 78 66 00 eller sjekk hjemmesiden for nærmere info!

Frivilligsentralen arrangerer bl.a. Onsdagstreff, Rusleturen og Bocciaspill. For nærmere info; Ring 32 78 58 40 eller sjekk hjemmesiden.

Geithus bo- og dagsenter har faste aktiviteter på hverdagene, som også er åpne for folk utenfra:
Mandag: Bingo
Tirsdag: Strikkekafé og Boccia
Onsdag: Fotpleie (timebestilling)
Torsdag: Andakt (partallsuker)
Fredag: Stoltrim
Ring 32 78 10 86 eller sjekk hjemmesiden for nærmere info!

Modumheimen og Vikersund bo- og dagsenterhar kveldsaktiviteter, som er åpne for alle. Eksempler på aktiviteter er hyggekveld, filmkveld og seniorquis. For nærmere info; ring Modumheimen på tlf. 32 77 89 00 / Vikersund bo- og dagsenter på tlf. 32 77 83 20 eller sjekk hjemmesidene.

Ta kontakt med den enkelte enhet for nærmere informasjon/avtale!