Kortet tildeles barn og unge mellom 2 og 18 år.

Personen som mottar Aktivitetskortet, har mulighet til å be med seg en venn eller et familiemedlem gratis på utvalgte aktiviteter.
Modum kommune gir ut totalt 30 Opplevelseskort.
Frisklivssentralen, Barnevern, Helsestasjonen/Skolehelsetjenesten og Flyktningtjenesten deler ut kortene basert på skjønn.