Adressering i Modum

Høring av navneforslag

Eventuelle merknader sendes til Modum kommune, postboks 38, 3371 Vikersund, eller e-post: post@modum.kommune.no

 

Det er for tiden ingen nye navn på høring.

Vedtatte navn

I Modum kommune er det formannskapet som vedtar stedsnavn, etter forslag fra navnekomiteen. Vedtak om stedsnavn er endelig og kan ikke påklages. Skrivemåten av stedsnavn kan i henhold til lov om Stadnamn § 10 påklages av offentlige organ og lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn.

Veinavnskilt bekostes av kommunen, som også besørger for oppsetting.