Legesenteret Vikersund og Vikersund Klinikk har slått seg sammen - og åpnet som Fjordbyen legesenter.

I nye Fjordbyen Legesenter skal Birgit Muggerud, Jeanette Larsson, Pål Steiran og Marianne S Sandberg ha sine fastlegehjemler.  Rune Varild,som nå har deleliste med Jeanette Larsson, gikkav med pensjon før flyttingen, og Jeanette Larsson har tatt over alle hans pasienter. 
Lars Sørumshagen ble pensjonist 1. april, og Marianne S Sandberg har tatt over hele hans pasientliste.

Nytt navn: Fjordbyen Legesenter AS
Adresse: Strandpromenaden 1
Telefon 40 60 14 16 (hovednummer:)