Kontaktopplysninger

                                                                                                                            Rollebeskrivelser

Rolle Navn Tittel
Prosjekteier ( PE) Harald Silseth Teknisk sjef
Prosjektleder (PL) Kristoffer Frøyse Granberg Prosjektingeniør
Ass. prosjektleder (Ass.PL) Erik Bjerke Fagleder prosjektering
Byggeleder (BL) Tore Askildsrud) Innleid fra WSP Norge

 

Prosjektbeskrivelse

Her ligger prosjektbeskrivelsen.
Presentasjon Geithus bru

Fremdriftsplan

På grunn av utsatt tilbudsfrist ser vi oss nødt til å flytte følgende datoer :
Tilbudsfrist                                                              27.02.2020 kl. 12.00 ( tidligere flyttet)
Frist for spørsmål                                                   20.02.2020
Instilling entrprenør                                                Modum kommune planlegger innstilling av entreprenører 8.3.2020
Karensperiode                                                     10 dagerregnet fra meddelsen om valget av leverandør
Godkjenning kostnadsrammer                              taes sikte på politisk behandlin i Modum kommune den 11.05. 2020
Vedståelsesfrist                                                    Settes til 23.06.2020
Oppstart anleggsarbeider                                     Oppstart av kontraktsarbeidet avtales med leverandøren
Overtagelse av anlegget                                       01.11.2022