November 2020

 

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Frida Fjerdingstad Leinan

Barnevernkonsulent

Midt-Buskerud barneverntjeneste

01.01.2021

Ulrike Schrumpf

Sykepleier

Modumheimen

16.11.2020

Jon Mehlum Eide

Sykepleier

Modumheimen

16.11.2020

Eline Moen Helgesen

Sykepleier

Hjemmetjenesten sør

04.01.2021

Oktober 2020

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Caroline Hillkirk Bjerke

Barnevernkonsulent

Barneverntjenesten

01.10.2020

Guro Kristin Moen

Vernepleier

Badeveien bofellesskap

01.11.2020

Kjell Åby

Badebetjent og vaktmester

Furumo svømmehall

27.10.2020

September 2020

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Madeleine Brørby Fivesdal

Innkjøpsrådgiver

Sentraladministrasjonen

10.09.2020

Anders Finnerud

Fagarbeider

Parkvesen

01.12.2020

Linn M. Bjerknes Myhren

Vernepleier

Bemanningssentralen

01.10.2020

Stine Renate Fuglesteg

Barnevernkonsulent

Midt-Buskerud barneverntjeneste

14.12.2020

Marianne Nyhus Brenna

Lærer

Stalsberg skole

01.10.2020

Camilla-Marie Reiergård

Klubbarbeider

Ungdomshuset

01.11.2020

 

August 2020

 

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Petter Selte

Barne- og ungdomsarbeider

Buskerud skole

13.08.2020

Karoline Hansen

Miljøterapeut

Badeveien

01.09.2020

 

Juli 2020

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Anniken Mathiesen

Barnehagelærer

Barnas Hus

01.08.2020

Randi Ellen Hansen

Assistent

Modumheimen

01.09.2020

Ruben Myhre

Student

Furulund

10.08.2020

Marthe M Karlsen

Assistent

Buskerud skole

01.08.2020

Vegar Øvereng

Maskinfører

Kommunalteknisk avdeling

03.08.2020

Guro Trøseng

Assistent

Kommunal BPA

01.08.2020

Chris Nerland

Miljøterapeut

Badeveien bofellesskap

07.09.2020

Hedda Skretteberg

Assistent

Modumheimen

01.09.2020

Juni 2020

Karianne Wiger Ellingsen

Lærer

Vikersund skole

01.08.2020

Bogna Daria Gorz

Assistent

Kommunal BPA

01.07.2020

Kjersti L Andersen

Miljøterapeut

Badeveien bofellesskap

11.08.2020

Cathrine Jahr

Vernepleier

Badeveien bofellesskap

02.09.2020

Ane Olsen Søtvik

Student

Furulund bofellesskap

17.08.2020

Mai 2020

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Alexander Engedal Gewelt

Lærer

NMU

01.08.2020

Håkon Skretteberg

Lærer

Sysle skole

01.08.2020

Petrine Indresæter

Lærer

Stalsberg skole

01.08.2020

Åsne Hoen Bergan

Lærer

NMU

01.08.2020

Malin Maurset

Lærer

SMU

01.08.2020

Lisbeth Øyan

Lærer

Buskerud skole

01.08.2020

Inger B K Enstad

Lærer

Enger skole

01.08.2020

Sunniva Henriksen Bratvold

Lærer

Vikersund skole

01.08.2020

Jørgen Stenbro

Lærer

Enger skole

01.08.2020

Benedikte Hoffart Bøhn

Lærer

Vikersund skole

01.08.2020

Monica Kjemperud

Lærer

Vikersund sko

01.08.2020

Synne Jørstad

Lærer

Sysle skole

01.08.2020

Trond Kristiansen

IKT arkitekt/rådgiver

IKT

01.07.2020

April 2020

 

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Angela Teclia Yeni

Helsefagarbeider

Vikersund bo- og dagsenter

01.06.2020

Mari Andreassen

Assistent

Ekornstua

04.05.2020

Nils Christian Johnstad

Assistent

Furulund

06.04.2020

Kyrre Rosenlund

Inspektør

Voksenopplæringen

01.05.2020

Bodil Johansen

Avdelingsleder

Hjemmetjenesten sør

03.08.2020

Stine-Mette Jahren

Syn- og hørselskontakt

Frydenberg

04.05.2020

Elisabeth Breivik

Sykepleier

Hjemmetjenesten nord

01.05.2020

Lars Ragnar Vollan

Lærer

Vikersund skole

01.08.2020

Åsne Hoen Bergan

Lærer

NMU

01.08.2020

Nina K. Haugerud

Lærer

Vikersund skole

01.08.2020

Linda Jeanette S. Hæhre

Lærer

Buskerud skole

01.08.2020

Trond Arne Ingvoldstad

Rådgiver

Sentraladministrasjonen

02.06.2020

Mars 2020

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Marthe Moviken Hellerud

Skolelos

Midt-Buskerud barneverntjeneste

14.04.2020

Ingvild Engedal Søderlind

Skolelos

Midt-Buskerud barneverntjeneste

14.04.2020

Merete Eikrem

Miljøterapeut

Mestringsenheten

01.05.2020

Stine Hoverud Knudsen

Helsefagarbeider - hvilende natt

Furulund

13.04.2020

Line Gammelsæter

Helsefagarbeider

Furulund

16.03.2020

Katarina Holmes

Assistent – hvilende natt

Furulund

30.03.2020

Lisa Evju

Assistent

Skolegata

01.04.2020

Camilla Myhrer

Sykepleier

Frydenberg

01.06.2020

Helene Letmolie

Lærer

Vikersund skole

01.08.2020

Lena J W Torgersen

Lærer

Sysle skole

01.08.2020

Hanne Helgerud

Ergoterapeut

Frydenberg

22.06.2020

Liv Tove Heggemsnæs Wego

Sykepleier

Vikersund bo- og dagsenter

14.04.2020

Mats Lien

Psykolog

Rask psykisk helsehjelp

01.06.2020

Anne Marie Rognlien Juvang

Vernepleier

Ekornstua

11.05.2020

Februar 2020

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Ellen Bjertnes

Lærer

Buskerud skole

01.03.2020

Ane Solberg Nilsen

Lærer

Buskerud skole

01.08.2020

Elisabeth Brekke Nielsen

PP-rådgiver

PPT

01.04.2020

Maria Louise Rockwell Asdal

Assistent

Ekornstua

02.03.2020

Mari Halvorsen

Lærling – kontorfag

Sentraladministrasjonen

09.03.2020 - 2022

Berit Fischer

Avdelingsleder

Frydenberg

25.03.2020

 

Januar 2020

 

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Lene Harstad  (fast fra før)

Saksbehandler

Modumheimen

06.01.2020

Nigel Victor Mall

Programrådgiver

Flyktningtjenesten

03.02.2020

Karoline Hafnor

Barnevernkonsulent

Midt-Buskerud BVT

24.02.2020

Stine-Mari Thorsby Andersen

Assistent

Modumheimen

01.01.2020

Elisabeth Skar Solstad

Assistent

Modumheimen

01.02.2020

Kim-Roger Næss

Vernepleier

Badeveien

01.02.2020

Indira Lillestrøm (spl natt Fr.berg fra før)

Sykepleier

Modumheimen

01.02.2020

Celine Lobben Kongslien     

Helsefagarbeider

Modumheimen

01.11.2019

Anita Nilsen Lilleås (fagarb Vikersund skole fra før)

Helsefagarbeider natt

Ekornstua

01.05.2020

Ann Beathe Holm Kvaase

Skolesekretær

Buskerud skole

27.01.2020

Siw Merethe Steenfeldt-Gabrielli

Sykepleier

Hjemmetjenesten sør

02.03.2020

Marit Olsen

Spesialsykepleier

Modumheimen

13.03.2020

Januar 2021

 

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Karoline Krogedal Hagen

Byggesaksbehandler

Areal- Landbruk- og Miljøavdelingen

18.01.2021

Hanne Tuft

Avdelingsleder

Stalsberg skole

01.04.2021

Henrik Aspelund Fjogstad

GIS/geodataingeniør

Areal- Landbruk- og Miljøavdelingen

01.02.2021

Runar Wam

Servicemedarbeider

Ungdomshuset i Åmot og Rockeverkstedet

01.02.2021

Lene Hunstad

Vernepleier

Furulund bofellesskap/ambulerende tjenester

08.02.2021

Torbjørn Søgaard

Deltidsbrannmann

Modum brannvesen

01.02.2021