Ergoterapi

Modum kommune har 3 ergoterapeuter som jobber på forskjellige steder. Tilsammen gir disse tilbud til hele befolkningen.

frydenberg lite

Ergoterapi på Frydenberg

Ergoterapeut Hilde Molenaar holder til på Frydenberg. Hun jobber hovedsaklig med rehabilitering knyttet til opphold og opptrening på Tun Rehabilitering Frydenberg.

Hjemmerehabilitering
Hjemmerehabilitering

Ergoterapi Hjemmerehabilitering

Ergoterapeut Helene Letèn jobber med hjemmerehabilitering. Dette er et tilbud til hjemmeboende som trengertidsbestemt hjelp og hjelpemidler til å kunne bo lenger hjemme.

fysio ergo modumheimen lite

Ergoterapi hjemmeboende og på sykehjem

Ergoterapeut Kirsti Nøklegård holder til i et kontor ved siden av Modumheimen. Hun søker hjelpemidler og hjelper til med boligtilpasning for hjemmeboende i kommunen. Hun gir også tilbud på sykehjemmet Modumheimen.