Næring i Modum

Etablererveiledning

 

Modum næringsråd har tatt over ansvar for etablererveiledning og næringsfaglig vurdering. Folk som ønsker veiledning kan kontakte næringsrådet ved Ole Brunes, tlf 915 73 124, epost post@modumnaeringsrad.no

Modum kommunes kraftfond

Modum kommune ved formannskapet bevilger tilskudd til næringsutvikling i Modum etter søknad. Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til utviklingstiltak innen næringslivet i Modum. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for unge bør prioriteres.

Søknadsskjema med vedtekter finner du her: (DOC) (PDF) (ODT)

Strategisk næringsplan 2015-2019

Strategisk næringsplan ble vedtatt høsten 2015. Strategisk næringsplan angir mål og strategier for verdiskaping og næringsutvikling i Modum. Du kan lese mer om planen her:

Modum næringsråd

Modum næringsråd ble etablert i 2010 for å styrke samarbeid mellom bedrifter i Modum og kommunen.

Startlån

Husbanken har en ordning med startlån til etablering av bolig. Det er kommunene som forvalter ordningen, og i Modum er tjensten lagt inn under NAV-kommune i Åmot.
På denne linken kan du få mer info om ordningen. Du kan også bruke elektronisk søknadsskjema for å søke startlån i Modum. Finn Buskerud fylke i nedtrekksmenyen, deretter velger du Modum og start søknad.

https://tjenester.husbanken.no/startsok/index.do?kommunenr=0623

For mer informasjon og manuelt søknadsskjema les mer her

Næringsarealer i Modum

Ledige næringsarealer

 

Modum kommune og Modum næringsråd har oversikt på ledige næringsarealer i Modum. Butikklokaler – kontorer – lagerlokaler og verksteder er tilgjengelig i Åmot, Geithus og Vikersund, for salg eller utleie. I tillegg er det ledige næringstomter, flere steder byggeklare med vei og ledningsnett helt frem. Mye blir ikke lagt på Finn.no, så ta kontakt med Audun Mjøs, tlf 484192751, epost Audun.Mjos@Modum.kommune.no for en oversikt.