Illustrasjon Øye Øre

Syn- og hørselskontakt i Modum kommune

Syn- og hørselskontakt Anniken Liland
e-post: anniken.liland@modum.kommune.no  telefon 478 84 267

​Anniken jobber i Modum kommune hver torsdag.
Hun har kontor på Frydenberg, besøks- og postadresse: Frydenberg, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

 

NB!
Syn - og hørselskontakten kan ikke bestille eller reparere vanlige briller og høreapparat. Dette gjøres der du har fått brillene/høreapparatet; optiker, øyelege, øre-nese-hals avdeling eller audiograf.

​Hos din lokale optiker i kommunen er det mulig å bytte batteri og rense/bytte slanger i høreapparatet.

Likepersoner i HLF Modum og SIgdal bistår også gratis med å hjelpe med batteribytte og rense/bytte slanger i høreapparatet. Se punktet " Andre kontaktpersoner og samabeidspartnere" lenger nede på denne siden.

Syn- og hørselskontaktens oppgaver

 • Syn- og hørselskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen og kan bistå synshemmede med synshjelpemidler og hørselshemmede med hørselshjelpemidler.​
 • Syn- og hørselskontakten formidler hjelpemidler og gir oppfølging og opplæring i bruk av enkle hjelpemidler. Hjelpemidler blir søkt på via NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud i samarbeid med den som trenger hjelpemidlene, og evt. pårørende.
 • Syn- og hørselskontakten gir veiledning og støtte til pårørende og personell rundt den hørsels- eller synshemmede, og kan gi råd om tilrettelegging av det fysiske miljøet.
 • Syn- og hørselskontakten samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere etter behov.

 

Aktuelle synshjelpemidler:
Luper, lupelamper, lesetv, avlesningshjelpemidler for lydbøker, tilbehør til PC, talende klokker, talende termometer m.m.​

Aktuelle hørselshjelpemidler:
Telefonutstyr, lyttetekniske hjelpemidler til TV/radio/mobiltelefon, samtaleforsterkere, varslingshjelpemidler.

Kriterier for å få hjelpemidler

Kriterier for synshjelpemidler:
Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.

Kriterier for hørselshjelpemidler:
For å få hjelpemidler må hørselsnedsettelsen være varig (minst to år) og hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal fungere bedre. Uttalelse fra øre-nese-hals lege evt annen spesialist er nødvendig hvis du ikke har høreapparat.

Hvordan søke et syns- eller hørselshjelpemiddel

Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud (Drammen).
Ved innvilget søknad får du hjelpemiddelet/hjelpemidlene på varig lån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.


For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med kommunens syn- og hørselskontakt Anniken Liland (torsdager) på telefon eller sms 478 84 267  eller til Frydenberg tlf. 32 78 66 00.

Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av hjemmetjenesten til å søke om hjelpemidler. 

Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, sendes det fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud til det kommunale hjelpemiddellageret på Nedmarken. Ventetiden avhenger om hjelpemidlet er lagervare eller bestillingsvare.
Når hjelpemiddelet er levert til kommunenes lager vil kommunens hjelpemiddelteknikere kontakte deg. Enkle hjelpemidler kan hentes på hjelpemiddellageret etter avtale. Vi er behjelpelige med utkjøring, hvis det ikke er mulig å hente selv. Hjelpemidler som trenger montering blir montert av hjelpemiddelteknikere. De kan også gi deg opplæring i hjelpemidlene du får.

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller måneder. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det i spesielle tilfeller mulig å låne mens man venter.

Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet og å anskaffe batterier etc. Spesialbatterier til varslingshjelpemidler kan kjøpes av hjelpemiddelteknikere. Du kan også få hjelp til å skifte disse batteriene hvis du ikke har mulighet til å skaffe hjelp selv.

Andre kontaktpersoner og samarbeidspartnere

Noen ganger er det nødvendig med ekstra hjelp og veiledning. Det er flere som kan gi hjelp:

 • Hørsel:
  • Egere Audiopedagogisk Rådgivning. Audiopedagogene Kari Hareide Skårberg og Ann-Kristin H. Wikheim gir veiledning i bruken av hørseltekniske hjelpemidler, mestring og kommunikasjonsstrategier, mestring av arbeids- og hverdagsliv og lytte og taletrening. Kan ta hjemmebesøk. Kostnadene dekkes av HELFO etter henvisning fra fastlege eller spesialist. Se http://www.egere.no eller ta kontakt på tlf. 902 30 944

   

  • ​​Linda Haugen, audiopedagog. Gir veiledning i bruken av hørseltekniske hjelpemidler, mestring og kommunikasjonsstrategier, mestring av arbeids- og hverdagsliv og lytte og taletrening. Kostnadene dekkes av HELFO etter henvisning fra fastlege eller spesialist. Reiser på hjemmebesøk. Ta kontakt på tlf. 918 86 970

 

 • ​​Syn:
  • ​​Voksenopplæringen i Modum kommune har synspedagog og andre pedagoger som blant annet gir opplæring til mennesker med synshemming i bruk av forskjellige hjelpemidler. Det må sendes søknad til PPT for å få vedtak på hjelp av voksenopplæringen. Voksenopplæringen kan tilby tiltak etter sakkyndigvurdering fra PPT hvis det er ledig kapasitet Søknad for voksenopplæring finner du her (hvis du ikke får opp linken, gå inn på www.pptjenesten.noog se under fanen Skjemaer).
    
  • Statped som har mange tilbud for mennesker med synstap. Statped tilbyr veiledning, utredning og kurs (se link her).
    
  • Norges Blindeforbund driver tre syn- og mestringssentre. Her får du møte andre synshemmede i trygge omgivelser, samt omsorgsfulle medarbeidere med bred faglig kompetanse. Hurdal syn og mestringssenter ligger i Akershus og er et kurssted der synshemmede får opplæring i å mestre hverdagslivets utfordringer. Se nettsiden her.

 

 • Likeperson

Gratis tilbud

Likepersonsarbeid er funksjonshemmedes egen omsorgsarena; Å gi andre i samme situasjon som en selv hjelp til selvhjelp. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende. Likpersonsarbeid skal gi et annet tilbud, og dekke et annet behov, enn for eksempel det fagpersonell kan bidra med. Ideen bak likepersonsarbeid er at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Ved spørsmål rundt dette kan disse personene kontaktes:

Hørsel:

 • Likeperson  for høreapparatbrukere og tinnitus: Bente Holm Gulliksen, tlf. 456 36 460​ bentegull@rocketmail.com
 • ​Likeperson for høreapparatbrukere Mary Kittilsen. tlf. 32 71 06 55 / tlf. 958 49 806 mary.kittilsen@gmail.com
 • ​Likeperson for høreapparatbrukere Ingvald Øverby. tlf. 480 41 477 ingvaloe@online.no
 • ​Likeperson for høreapparatbrukere Anita Elisabeth Skinstad. tlf. 32 78 80 81 / mob: 922 56 27 anelsk@online.no Kontaktes hverdager kl 10-13.

Likepersoner skifter slanger og renser høreapparat. Dette er et gratistilbud. De selger også batterier til høreapparat billig. Batterier selges også på Frivilligsentralen tlf. 951 74 474

Se nettsidene til ​Hørselshemmedes landsforbund, HLF her.

​Se også facebooksiden til lokallaget til HLF Modum og Sigdal.

 

Syn: Likeperson/rehabiliteringskontakt Harald B. Rishovd, tlf. 32 78 54 63 eller tlf. 977 78 129

Se også nettsidene til Norges Blindeforbund. For råd om synshemming, kan du ringe Blindeforbundet på tlf. 23 21 50 50. De har blant annet en side for Råd, tips og rettigheter. Se på forskjellige praktiske produkter og hjelpemidler her. NB - endel av disse produktene må kjøpes selv, NAV dekker kun et lite utvalg.

 

Lenke til film

Å kunne høre de rundt deg er viktig for livskvaliteten. Se denne filmen for å kunne forstå og hjelpe eldre med nedsatt hørsel.

Andre foreslåtte sider:

For informasjon om hjelpemiddellageret i kommunen, klikk her.

For informasjon fra NAV ang. søking av hjelpemidler, klikk her

For informasjon om ergoterapi, klikk her

For informasjon om fysioterapi, klikk her.

 

 

 

Har du innspill eller kommentarer til denne nettsiden? Send en e-post til Wencke Aase