Fritidskontakt

Modum har sammen med Sigdal og Krødsherad gått sammen om et prosjekt hvor støttekontaktordningen skal evalueres og videreutvikles. Prosjektet har fått navnet "Fritid 123".

Du kan lese mer om Fritid 123 på deres hjemmeside.

Du kan søke om å få fritidskontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Før het denne tjenesten støttekontakt. Den har nå endret navn til fritidskontakt.

Alle henvendelser og søknader skal til: Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund
Tlf.: 90 28 71 40.