Forebyggende familieteam

I Forebyggende familieteamet jobber familieterapeuter.
De har kontor på Geithus helsestasjon, Geithusveien, 3360 Geithus

familie

 

 

Forebyggende familieteam tilbyr individ- og familiesamtaler. Formålet er å forebygge utvikling av tillåste familiemønstre og fremme god psykisk helse for barn, unge og deres familier. Ved behov eller ønsker om tilbud tar du kontakt med en jordmor/helsesøster som følger opp ditt barn. Sammen vil dere kunne drøfte om dette er et egnet tilbud for deg og ditt barn.

Kurs om Trygghetssirkelen (COS-P) for foreldre holdes regelmessig, for oppstart og påmelding - følge med på kommunens nettsider.