Illustrasjon fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapi er kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten har unik kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til opprettholdelse av helse og aktivitet, og hva som fører til smerte og funksjonsnedsettelse.

Fysioterapi gis i Modum Kommune i mange ulike former.
Man kan selv oppsøke en privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd (trenger ikke lenger henvisning fra lege), barn og unge kan få fysioterapi gjennom den kommunale fysioterapiavdelingen, hvis det er behov for opptrening etter en skade eller sykdom kan man søke om et rehabiliteringsopphold på Frydenberg, og hvis man trenger hjelp til å trene på ulike aktiviteter slik at man kan mestre hverdagslige aktiviteter bedre, kan man søke om hverdagsmestring.

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Det finnes mange ulike behandlingsformer innen fysioterapi: Undersøkelse med vurdering og rådgiving, trening med eller uten apparater, manuelle teknikker, varmebehandling, elektroterapi, nålebehandling, slyngebehandling, instruksjon og veiledning.

Manuellterapeuter har ekstra utdanning, kan sykemelde og videresende til andre undersøkelser og terapeuter.

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med et driftstilskudd er fysioterapeuter som har en avtale med kommunen. De får driftstilskudd og forholder seg til en gitt takstplakat mht. egenandeler fra pasienten. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut og få stønad til behandling. Fysioterapeuter uten driftstilskudd har ikke avtale med NAV og har dermed ikke refusjonsrett. Her er det ingen fastlagt egenandel, pasientene betaler for hele behandlingen selv. Kostnadene fastsettes av behandlende fysioterapeut.

Du kan selv velge fysioterapeut. Litt lenger ned på siden finner du en oversikt over fysioterapeuter som har en avtale med Modum kommune og NAV. Noen fysioterapeuter har spesialisert seg i bestemte fagområder. Man trenger ikke lenger henvisning fra lege for å få stønad for å gå til fysioterapeut.

Liste over selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

 

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Modum kommunehelsetjenest

Fysikalsk Institutt

Fysioterapeut(er)

Vikersund Fysikalske
3370 Vikersund
Tlf. 32 78 70 45

Erik Skogheim
(henvisning fra lege ikke nødvendig)

Joachim Sørensen
Vikersund Kurbad
32 78 15 70

Joachim Sørensen, Manuell terapeut
(henvisning fra lege ikke nødvendig)

 

Åmot Fysikalske
Stadionveien, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 42 40


Martine Heidum-Ziegler
Anita Tveiten Olafsbye
Tiril Vangen
Stine Eriksen
Andreas Sjurseth

(henvisning fra lege ikke nødvendig)

Møllern's Fysioterapi
Rådyrveien 2, 3370 Vikersund
Tlf. E. Molenaar 984 89 311
Tlf. R. C. Johansen 900 56 949
Tlf. J. Haug 911 39 627

Erik Molenaar
Randi C. Johansen
Jan Haug

(henvisning fra lege ikke nødvendig)

Sommerfryd Fysioterapi
Badeveien 1, 3370 Vikersund
Tel: 31301595


Sirpa Lilja, psykomotorisk fysioterapeut

(henvisning fra lege ikke nødvendig)

Vikersund Kurbad A/S
3370 Vikersund
Tlf. 32 78 15 00

Rune Larsen
Gunn Haug
Georg Øksendal

(henvisning fra lege ikke nødvendig)

                                                                       

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeutene ved Ergo- og fysioterapiavdelingen jobber hovedsaklig med barn og unge, 0-18 år. Vi jobber i helsestasjonstjenesten, i barnehager, på skoler, reiser hjem på besøk og har eget treningsrom på Modumheimen for oppfølging og behandling.
Fysioterapi for barn og unge holder til ved Åmot Helsesenter, sammen med helsestasjonstjenesten.
Besøksadresse Eikerveien 65, Åmot.
Postadresse Fysioterapiavdelingen, pb. 68, 3341 Åmot

For å kontakte fysioterapeutene som jobber med barn i kommunen kan du ringe Ergo-fysioterapiavdelingen (se liste under), sende brev eller sende en e-post. Ikke send taushetsbelagt informasjon i e-post. 
Hvis du er fagperson kan du sende et henvisningsskjema (DOC) (PDF) (ODT) Dette gir oss opplysningene vi trenger og fører til en raskere behandling.
Fysioterapeutene kan også nås på telefon, se liste nedenfor.

Navn / e-post Stilling Telefon

Wencke Vooren Aase

Avdelingsleder og fysioterapeut

415 52 694

Tine Flaglien 

Fysioterapeut barn og unge

477 56 202

Ole Magnus Hansen

Fysioterapeut barn og unge

907 12 836

Brosjyrer
Fysioterapiavdelingens Brosjyre om spedbarns motorikk.
Norsk fysioterapiforbunds Brosjyre med anbefalinger for å forebygge favorittside og skjevt hode hos spedbarn.

Fysioterapi innen rehabilitering og forebygging for voksne

Fysioterapeutene Kari Heitmann-Hielle og Jeanette Dahlen som jobber med voksne og eldre på Frydenberg. Fysioterapeutene kan nås på telefon 32 78 66 00/07.

For å søke om et rehabiliteringsopphold på Frydenberg må det sendes en søknad til saksbehandlerenheten.

 

Mestringsteamet

De aller fleste ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne. Mestringsteamet er et tverrfaglig team som ønsker å bidra til at  du klarer å gjøre de hverdagslige aktivitetene som er viktige for deg. Fysioterapeuten er en del av mestringsteamet. Treningen og tilbudet tilpasses i samarbeid med deg som pasient og tiltak som blir satt i verk er ut ifra dine behov og hva som er viktig for deg i det daglige livet.

For å få hjelp av mestringsteamet  må det sendes en søknad til saksbehandlerenheten. Du kan også nå dem på tlf. 902 87 140 (kl. 9-11)

Andre foreslåtte sider

For informasjon om ergoterapi, klikk her

For informasjon om kommunens syn- og hørselskontakt, klikk her.

For informasjon om hjelpemidler, klikk her.

Egenandel og frikort

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester
Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
  • enkelte former for tannbehandling

  • opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak

  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

  • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.

  • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.

  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.

  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.

  • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner
I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.
Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ​2​ 205 kroner i egenandeler i 2017.

 

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort