Maler - Modum kommune

Her vil du finne ulike maler med Modum kommunes grafiske profil.

Brevmal har blitt fjernet fra denne siden. For å finne denne , må du gå inn i ESA.

Mal med forside

Mal med forside (DOC) (PDF) (ODT) - Har blå bakgrunn, samt Modum kommunes logo øverst i venstre hjørne og bølgen nederst i høyre hjørne. Brukes til rapporter, brukerveiledninger etc.

Mal med logo og bølge

Mal med logo og bølge (DOC) (PDF) (ODT) - Har Modum kommunes logo øverst i venstre hjørne, og bølgen nederst i høyre hjørne. Brukes til oppslag, informasjon, skjemaer etc.

Mal med logo

Mal med logo (DOC) (PDF) (ODT) - Har Modum kommunes logo øverst i venstre hjørne. Brukes til oppslag, informasjon, skjemaer etc.

Mal Powerpoint

Mal Powerpoint - Har Modum kommunes grafiske profil som lysbilde. Brukes til powerpointpresentasjoner internt og eksternt.

Mal brosjyre

Mal brosjyre (DOC) (PDF) (ODT) - Har Modum kommunes grafiske profil som brosjyre. Brukes ved uforming av informasjonsbrosjyrer, og kan i stor grad tilpasses når det gjelder tekst og bilder (om ønskelig).