Brann og feiervesen

Brann og feiervesen

111.JPGModum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund.

Tlf. sentralbord: 32 78 93 00. Faks:  32 78 94 01.

E-post: post@modum.kommune.no

Besøksadresse: Teknisk sentral, Nedmarken.

Daglig leder for brannvesenet er varabrannsjef Per Einar Elvigen  per.elvigen@modum.kommune.no

 

 

 

 

Brannvesen
Brannvesenet er delt inn i to avdelinger, en avdeling for forebyggende og en beredskapsavdeling.


Feiervesenet
Feiervesenet består av 3 feiere. Feiervesenet nås på telefon 32 78 67 25. Alle piper skal feies minimum hvert 4.år. I tillegg går feiervesenet brannsyn i boliger.

 

Brenning

BrenningÅpen brenning eller brenning av avfall i småovner er forbudt. Kommunen har vedtatt egen forskrift om brenning, der det er gjort unntak for brenning av enkelte ting.

Gjenonm forskriften ønsker Modum kommune å begrense brenning i størst mulig grad. Hensikten med innskrenkningene i adgangen til å brenne er først å fremst å redusere helsemessige plager som følge av røyk og partikler i lufte. Videre har forskriften til hensikt å redusere brannfarlige situasjoner samt å verne miljøet mot forurensninger som følge av brenning. Forskriften kan du lese her.


Forskriften åpner en viss adgang til brenning av reine fraksjoner utenfor tettbebygd strøk. Forskriften krever imidlertid at den som ønsker å brenne må innhente godkjenning fra kommmunen på forhånd. Søknad skal rettes til teknisk etat i Modum, og søknadsskjema finner du her.
 
Dersom det er søknad om nedbrenning av bygning skal søknaden også vurderes i forhold til plan- og bygningsloven. Nedbrenning må uansett ikke skje før formell rivetillatelse er innhentet. Ved spørsmål kontakt Modum kommunes byggesaksavdeling. Modum kommune vil slå ned på tilfeller av brenning som ikke er tillatt etter forskriften.