3 x møter om kommunegrensene

 

ordførere.jpgKommunene Sigdal, Modum og Øvre Eiker har gjennomført tre folkemøter for å lodde stemningen rundt kommunegrensa mellom de tre kommunene.

Hasselgrenda
Det første folkemøtet ble avholdt i Skotselv i januar i år, der innbyggerne i Hasselgrenda ble invitert til å studere kart og fortelle kommunene (Modum og Øvre Eiker) hva som er viktig for dem i hverdagen, og om det betyr noe hvor kommunegrensa går. På møtet i Hasselgrenda var det nokså samstemt at innbyggerne er aller mest opptatt av hvor ungene går på skole, og hvor de har sine fritidsaktiviteter. For de fleste betyr det at de har et ønske om å tilhøre Skotselv og Øvre Eiker.

Bingen
Det andre folkemøtet ble avholdt i Bingen, på Moløkka i Modum, i starten av mars. Alle tre ordførere var til stede for å høre hva folk hadde på hjertet. Innbyggere fra Bingen i alle tre kommuner var invitert. Det kom ca 60 personer, og engasjementet var stort. Den aller viktigste tilbakemeldingen til de tre ordførerne som inviterte til møtet, var at Bingen er et livskraftig lokalsamfunn som ønsker å utvikle seg og bli samlet i én kommune. Hvilken kommune tok ikke forsamlingen stilling til.

Fjerdingstad
Det siste folkemøtet fant sted på Fjerdingstad, også det i starten av mars, og her var det ca 15 innbyggere (hovedsakelig fra Øvre Eiker) som møtte opp for å snakke med ordførerne i Modum og Øvre Eiker. Tilbakemeldingen var klar: grensa bør ikke røres.

Hva skjer videre nå?
De tre kommunene jobber videre med to av tre grenseprosjekter: Hasselgrenda og Bingen. For Bingen er det nedsatt en arbeidsgruppe med innbyggere som skal jobbe sammen med kommunenes fagfolk. Det skal utredes en rekke spørsmål, som skal ut på høring blant innbyggerne. Etter høringen skal kommunestyrene i de tre kommunene beslutte om det skal søkes staten om å starte en formell grensejustering (eller ikke). Eventuelle mindre grensejusteringer som det er enighet om lokalt, kan behandles av fylkesmannen etter vedtak i kommunestyrene. Dette vil trolig gjelde om det skulle være enighet om grensejustering i Hasselgrenda.

Kommunene vil informere innbyggerne om framdrift i det videre arbeidet.