I disse dager oppgraders elbilladere i Modum til å bli ladere med betal-løsning. Samtidig åpnes laderne opp for almen bruk døgnet rundt, samt tilbud om support hvis en får trøbbel eller har spørsmål.
Dette dreier seg om ordinære ladere, ikke hurtigladere.
Prisen for lading er 2,5 pr kWh + 0,10 kroner  per min. Det kan betales vi app, egen ladebrikke eller via QR-kode.

Når dette skrives er det ferdigmontert seks ladere ved rådhuset, samt to ved helsestasjonen i Åmot (baksiden av bygget). Etter planen skal det neste uke ferdigstilles ti ladere på Modumheimen og åtte ved Skredsvikmoen barnehage.
- Kommunen har satt av en million kroner hvert av de fire neste årene for å lage ladepunkter, sier vedlikeholdsleder Knut Olav Thorset.
Det er inngått en rammeavtale med Kople, som også har driftsansvaret for laderne.

Her finner du bruksanvisningen for elbil-laderne

På bilder ser vi Simen Lokrheim fra Kople og vedlikeholdsleder Knut Olav Thorset fra Modum kommune ved nymontert elbillader ved Åmot helsestasjon.