Modum kommunes koronatelefon 969 45 829

Modum kommunes koranatelefon : 969 45 829
Telefontid  mandag – fredag 09.00-11.30 og 12-30 - 15.00
Telefonen betjenes av helsepersonell som vil kunne veilede deg.
Så langt det lar seg gjøre ringes det tilbake til dem som ikke har fått svar. 


Har du symptomer og er syk, holder du deg hjemme og ser an to-tre dager før du ringer for å avtale test.

Husstandsmedlemmer til bekreftet smittede eller øvrige varslede nærkontakter, kan ringe for å avtale tid til å hente selvtest.

Ta kontakt umiddelbart ved positiv selvtest

Ved positiv selvtest korona , ta umiddelbart kontakt på telefon 457 37 039.
Telefonen er betjent på hverdager fra kl. 08.00 – 22.00 og helg fra kl. 09.00 – 21.30.
OBS: Dette telefonnummeret gjelder kun dem som har tatt positiv test. Ved  timebestilling eller andre spørsmål, ta kontakt med koronatelefonen.

Har du luftveissymptomer - se her!

Trykk på lupen nederst i høyre hjørne for å få forstørret bilde
flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer1.webp

Slik går du fram for å bli testet

Du bestiller time via Modum kommunes koronatelefon 969 45 829
Teststasjon .JPGTelefontid: mandag – fredag 0900-1130
Her kan du også få svar andre spørsmål om korona.

Du avtaler time med helsepersonellet på koronatelefonens telefonnummer 969 45 829. Timen blir bekreftet på sms-melding.
Ikke møt opp på teststasjonen uten avtale.

Teststasjon holder til i bygget som tidligere var Gustadmoen barnehage.
Adresse er Industriveien 42, 3340 Åmot.
Inn og utkjøring, samt parkering, er skiltet. 

Smittesporing og karantene

************
Onsdag 3. november
Relativt høyt smittetrykk lokalt gjør at vi både utfører utvidet testing og sikrer adekvat isolering og karantene for å unngå smitte og sykdom blant sårbare risikoutsatte.
I de tilfeller hvor barn er smittet er det nærmest umulig å sikre forventet isolasjon av den smittende (være på eget rom og unngå andre, ha tv, ha eget bad m m ). Det betyr at alle hustandsmedlemmer er nærkontakter der hvor det ikke kan holdes tilstrekkelig avstand/distanse til den smittede. Da må smittekarantene gjennomføres

Vi vet at selv fullvaksinerte kan bli smittet, og så smitte videre. 10 prosent av smittede er også uten symptomer.

****************

Ellers prakiseres nå en nedjustert  TISK ( Testing, Isolasjon, Smittesporting og Karantene
Hovedelementene er at det fortsatt vil være lav terskel for test ved symptomer, med økt bruk av selvtesting, samt isolasjon ved bekreftet smitte.

Samtidig skal karantene og smittesporing målrettes til å fremover kun gjelde  de mest smitteutsatte, husstandsmedlemmer  og tilsvarende nære, som i tillegg vil ha mulighet til å erstatte karantene med testregime.

Testing: Lav terskel for test ved luftveissymptom, økt bruk av selvtesting.

Isolasjon: Uendret plikt til isolasjon for dem som er smittet.

Smittesporing: Kommunene konsentrerer sin smittesporing om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Indeks (den som tester positivt) eller foresatte vil bli oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter,  som bør teste seg.
Ledere i skole, barnehage og arrangører anmodes på samme måte om å bidra med varsling

Karantene: Karanteneplikt vil omfatte kun uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, og kan i de fleste tilfeller erstattes av testregime (daglig med selvtesting eller annenhver dag med PCR)
Smittesporerne bidrar med informasjon om dette (Koronatelefon 969 45 829 (hverdager 09.00-11.30)

 

Øvrige nærkontakter:
(Medelever, barnehagegruppe, arbeidskolleager, fritidsakiviteter. - eller at man har hatt mindre enn to meters avstand mer enn 15 minutter)

Den som tester positivt vil fremover ha i oppgave å kontakte sine øvrige nærkontakter. Øvrige nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, vil nå slippe karanteneplikt, men vil i stedet oppfordres til:

 • Testing så snart de er informert om at de har vært i nærkontakt med en smittet
 • Begrensing av sosial omgang inntil testsvar foreligger
 • Egenobservasjon av symptomer (i 10 døgn etter eksponering)
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer

Skoler og barnehager vil, i samråd med våre smittesporere, vil  kunne bruke en kort periode av målrettet midlertidig jevnlig testing ved store utbrudd. En slik  testing vil være frivillig.

Hva gjør du hvis du eller en nærkontakt har fått korona?

Trykk på lupe i nedre høyre hjørne for å få forstørret bilde


flytskjema-du-eller-narkontakt-smittet.webp

Endrer rådene ved sykdomssymptomer ( publisert 10. september 2021)

nye regeler.jpgModum kommune og kommuneoverlege Pål Steiran ber nå innbyggerne se an litt når en får sykdomssymptomer før en bestiller test via Koronatelefonen.

- Det er også mye influensa og forkjølelse i disse tider. Får en symptomer er det viktig at en holder seg innendørs og ikke smitter andre. Avtar symptomene etter 1-3 dager, og en føler seg i bedre almenntilstand, er det ikke nødvendig å bestille koronatest, sier kommuneoverlege Pål Steiran.

- Da kan en også gå tilbake til jobb eller skole. Men da er det ekstra nøye med bruk av munnbind og å overholde en-meters avstand, fortsetter han.

Endret råd
Inntil nå har kommunen bedt moingene bestille og ta koronatest umiddelbart ved sykdomssymtomer.
Nå endres altså rådet litt til å drøye 1-3 dager – hvis en ikke har fått beskjed fra smittevernteamet at en er nærkontakt, eventuelt om en selv har en sterk koronamistanke.

- Vi skjønner at dette for mange er vanskelige avveininger. Men det er helt umulig å lage retningslinjer som omtaler alle eventualiteter. Vi må rett og slett også appellere til å bruke sunn fornuft, sier Steiran.

Kjempestort press
Den siste tiden, med mange smittetilfeller særlig blant barn og unge, har gjort at rekordmange 600 moinger ble testet sist uke. Cirka 500 av disse ble testet med hurtigtest.

Noen har slitt med å nå gjennom på koronatelefonen.
- Når du har ringt, er nummeret registrert. Da ringer vi tilbake enten samme dag eller dagen etter, sier Linn Merete Bjerknes Myhren fra smittesporingsteamet (en av dem som betjener Koronatelefonen, foretar koronatester og driver med smittesporing).

Hun påpeker også at det ikke er drop-in på teststasjonen. En må altså ha timeavtale for få tatt sin koronatest.  

Ingen panikk
Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt forteller at totalbildet er annerledes og mindre dramatisk nå enn for noen måneder tilbake.
- 80 prosent av moingene over 16 år nå er fullvaksinerte, 90 prosent har fått en vaksinedose, og ungdomsskoleelevene får sin vaksine i neste uke. Når det nå testes såpass mange, er det også naturlig at det blir relativt flere positive prøver, sier hun.
Cirka 4 prosent av totalt avgitte tester gir positive utslag.
 

Tilbakemelding etter testing

Du kan selv sjekke resultatet av prøven via www.helsenorge.no.
Hvis den er positiv, blir du også oppringt av helsepersonell som forklarer hvordan du skal forholde deg.
Eventuell smittesporing vil da også bli iverksatt. Dette vil i hovedsak også skje fra teststasjonen

Føringer for testing av barn

Når skal barn under 12 år testes 

 • Vi anbefaler at alle barn testes når de må i karantene, på lik linje med de voksne.
 • Ved lette symptomer på luftsveinfeksjon, kan man trygt se an 2-3 dager før en testes. 
 • Får barna noen av symptomene angitt under, skal foresatte bestille test og holde barnet hjemme til det har kommet svar på testen, og barnet har god almenntilstand.                               
 • Rennende nese, uten andre symptomer, trenger ikke testes. Foresatte bes også her være kritiske i forhold til om barnet skal gå i barnehagen/skolen eller ikke.

Kjennetegn på luftveisinfeksjon:

 • (Høy feber > 38,5)
 • Redusert allmenntilstand (slapp, redusert næringsinntak, drikker lite)
 • Tett og rennende nese
 • Vondt i halsen
 • Hoste

Kjennetegn på at du kan være syk med koronavirus

De vanligste symptomene ved korona er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet
Tabellen under kan hjelpe deg med å skille korona fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

tabell.JPG
Hvis du alikevel er usikker så tar du kontakt med ditt fastlegekontor. For ytterligere informasjon, trykk her 

Hva menes med nærkontakt, karantene og isolering?

Hva er en nærkontakt? 
En regnes som «nærkontakt» hvis en har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet av korona mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene 

kontakten må vært
- under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
- i direkte fysisk kontakt ELLER 
- direkte kontakt med sekret.  

De mest smitteutsatte nærkontaktene er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.  
Det vil vanligvis si de som:  

- Bor i samme husstand.
- Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap).
- Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Med andre ord, du er ikke en nærkontakt hvis du selv ikke vært i kontakt med en smittet.


 

karantenehus_korona-karantene.png