Modum kommunes koronatelefon 969 45 829

Modum kommunes koranatelefon : 969 45 829
Telefontid  mandag – fredag 09.00-11.30
Telefonen betjenes av helsepersonell som vil kunne veilede deg.
 

Det er vanligvis stor trafikk rett etter telefonens åpningstid. Derfor kan det lønne seg å drøye litt før du ringer.
Så langt det lar seg gjøre ringes det tilbake til dem som ikke har fått svar. 

Får du en akutt forkjølelse eller luftveisinfeksjon og ikke får tatt en test, ta hensyn som om det kan være korona.
Det innebærer at du må skjerme deg og være i minst mulig kontakt med andre.

Slik går du fram for å bli testet

Du bestiller time via Modum kommunes koronatelefon 969 45 829
Teststasjon .JPGTelefontid: mandag – fredag 0900-1130
Her kan du også få svar andre spørsmål om korona.

Du avtaler time med helsepersonellet på koronatelefonens telefonnummer 969 45 829. Timen blir bekreftet på sms-melding.
Ikke møt opp på teststasjonen uten avtale.

Teststasjon holder til i bygget som tidligere var Gustadmoen barnehage.
Adresse er Industriveien 42, 3340 Åmot.
Inn og utkjøring, samt parkering, er skiltet. Du venter i bilen til du blir hentet av personellet.

Tilbyr hurtigtesting av russen

Russ.jpgTest- og smittesporingsgruppa sammen med kommuneoverlegen tilbyr nå hurtigtester for russen i Modum.
Det blir da et forebyggende tiltak for de som ikke har symptomer, mens de som evt har symptomer testes på vanlig måte (med karantene osv.)
Russen kan ringe koronatelefonen i Modum tlf 96 94 58 29 kl 09 - 11.30 for å avtale tid.
Testing gjelder kun hverdager (ikke helger)

Tilbakemelding etter testing

Du kan selv sjekke resultatet av prøven via www.helsenorge.no.
Hvis den er positiv, blir du også oppringt av helsepersonell som forklarer hvordan du skal forholde deg.
Eventuell smittesporing vil da også bli iverksatt. Dette vil i hovedsak også skje fra teststasjonen

Føringer for testing av barn

 

Når skal barn under 12 år testes 

Kommuneoverlegen i Modum har gitt nye føringer på testing av barn. Dette er nye anbefalinger og vurderinger ut fra den situasjonen som har oppstått med den engelske varianten av viruset.
Denne varianten er mer smittsom og berører barn i større grad enn tidligere.

Dette er reglene for testing:

  • Vi anbefaler at alle barn testes når de må i karantene, på lik linje med de voksne.
  • Ved lette symptomer på luftsveinfeksjon, kan man trygt se an 2-3 dager før en testes. 
  • Får barna noen av symptomene angitt under, skal foresatte bestille test og holde barnet hjemme til det har kommet svar på testen, og barnet har god almenntilstand.                                
  • Rennende nese, uten andre symptomer, trenger ikke testes. Foresatte bes også her være kritiske i forhold til om barnet skal gå i barnehagen/skolen eller ikke.

Kjennetegn på luftveisinfeksjon:

  • (Høy feber > 38,5)
  • Redusert allmenntilstand (slapp, redusert næringsinntak, drikker lite)
  • Tett og rennende nese
  • Vondt i halsen
  • Hoste

Kjennetegn på at du kan være syk med koronavirus

De vanligste symptomene ved korona er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet
Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

tabell.JPG
Hvis du alikevel er usikker så tar du kontakt med ditt fastlegekontor. For ytterligere informasjon, trykk her 

Hva menes med nærkontakt, karantene og isolering?

Hva er en nærkontakt? 
En regnes som «nærkontakt» hvis en har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet av korona mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene 

kontakten må vært
- under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
- i direkte fysisk kontakt ELLER 
- direkte kontakt med sekret.  

De mest smitteutsatte nærkontaktene er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.  
Det vil vanligvis si de som:  

- Bor i samme husstand.
- Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap).
- Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Med andre ord, du er ikke en nærkontakt hvis du selv ikke vært i kontakt med en smittet.


 

karantenehus_korona-karantene.png