Vannkvalitet på kommunale badeplasser

Nye prøver tatt 4. juli viser god kvalitet alle steder

Det ble tatt vannprøver på 5 badeplasser. Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier.
Forekomst av denne type bakterier indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.                                                                                                                                

Badeplass

Resultater

Badevannskvalitet

Vikland

14 TKB

God

Steintangen

3 TKB

God

Skinnerudtangen

5 TKB

God

Søya v/Døvikfoss

37 TKB

God

Blaafarveværket

28 TKB

God

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml.vann i henhold til regelverket for
vannkvalitet i frilufts bad.  Et bakterieinnhold mellom 100 – 1000 betegnes som mindre god.
Bakterieinnhold over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.

Teknisk etat                                                              Link til badeplasser her