Modum ungdomsråd

Informasjon om Modum ungdomsråd finner du her.

Modum ungdomsråd ble stiftet i 2011 etter grundig forarbeid i ungdommens kommunestyre og elevråd. Rådet har to representanter fra NMU, SMU, Rosthaug videregående skole og Arbeidsinstituttet. Ungdomsrådet skal arbeide for fellesinteressene til barn og unge i Modum.

Representanter 2015-16:

Representanter 2015-16:

 

Nordre Modum ungdomsskole

Valgt:

 

Sondre Glesne, leder

2014

Vara

Joachim Thon

2015

 

Amund Lobben, nestleder

2015

Vara

Sander Hovde

2015

 

Søndre Modum ungdomsskole

 

 

Jenny E. E. Haugen

2014

Vara

 

 

 

Ola Burud

2014

Vara

 

 

 

Rosthaug videregående skole

 

 

Susanne Solheim Kravik

2015

Vara

Rut Gustafson

2015

 

Sigmunn Hagenes

2015

Vara

 

 

 

Arbeidsinstituttet

 

 

- Ikke valgt -

 

 

 

 

Rådgiver Audun Mjøs ved rådmannskontoret er sekretær for ungdomsrådet.

Ungdomsrådet kan kontaktes gjennom skolenes representanter eller på epost: ungdomsrad@modum.kommune.no

Her finner du  Vedtekter for ungdomsrådet - oppdatert 7.5.2012

Møtepapirer finner du her.

Møtepapirer - Ungdomsrådet

Her legges innkallinger, referater og andre dokumenter for ungdomsrådet.

Referat arbeid med kommunereform

Referat Ungdomsråd 141015

Brev om skolefrukt

Referat oppstartsmøte 240915

Sakspapirer tidligere år:

Innkalling UR 281114                        Folkehelseprofil Modum 2013

Innkalling UR 201014.pdf                          Referat UR 201014.pdf

Sak Barn og unge vedlegg 1.pdf

Sak Barn og unge vedlegg 2.pdf

Sak Barn og unge vedlegg 3.pdf

To forslag Vikersund sentrum.pdf

 

Innkalling UR 250914.pdf                    Referat UR 250914.pdf

Saksliste Ungdomsråd 10.02.2014     Referat Ungdomsråd 10.02.2014

Saksliste Ungdomsråd 29.11.2013     Referat Ungdomsråd 29.11.2013

Saksliste Ungdomsråd 30.10.2013        Referat Ungdomsråd 30.10.2013

Møtereferat Ungdomsråd 26.9.2013

Møtereferat Ungdomsråd 14.6.2013

Møtereferat Ungdomsråd 13. mars 2013

Saksliste ungdomsråd 10. des 2012        Møtereferat ungdomsråd 10. des 2012

Møtereferat ungdomsråd 8. nov 2012

Møtereferat oppstartsmøte 20. sept 2012

Saksliste oppstartsmøte 20. sept 2012

Brev om oppstart høst 2012

Møteprotokoll Modum ungdomsråd 14. juni 2012

Møteprotokoll Modum ungdomsråd 2. mai 2012

Innkalling 2. mai 2012 med vedlegg

Møteprotokoll Modum ungdomsråd 23. mars 2012

Møteprotokoll Modum ungdomsråd 20. februar 2012

Møteprotokoll Modum ungdomsråd 18. januar 2012

Møteprotokoll Modum ungdomsråd 15. desember 2012 (oppstart)