Syn- og hørselskontakt i Modum kommune

Synskontakt og hørselskontakt i Modum kommune er Anniken Liland

Syn- og hørselskontakten formidler og gir oppfølging og opplæring i bruk av synshjelpemidler og hørselshjelpemidler. Hun har spsyn.jpgesiell kompetanse på syn og hørsel og kan kartlegge behov, gi veiledning, søke hjelpemidler og gi opplæring i bruken av hjelpemidler. Syn- og hørseøskontakten gir også veiledning og støtte til pårørende og personell rundt den synshemmede og kan gi råd om tilrettelegging av det fysikse miljøet.

NB! Syn- og hørselskontakten formidler ikke briller, linser eller høreapparater. Uttalelse fra spesialist er ofte nødvendig for å kunne søke syn- og hørselshjelpemidler. 

  • Aktuelle synsjelpemidler: Luper, telefonutstyr, lesetv, spesial cd-spiller, div. husholdningsredskaper
  • Aktuelle hørselshjelpemidler: Telefonutstyr, lydoverføringshjelpemidler, (teleslynge), samtaleforsterker, varslingshjelpemidler, alarmsystemer

 

Ta kontakt med Anniken Liland tlf. 32 77 89 49 / 47 88 42 67 på torsdager.

 

Andre foreslåtte sider

For informasjon om ergoterapi, klikk her

For informasjon om fysioterapi, klikk her.

For informasjon om hjelpemidler, klikk her.