Illustrasjon Øye Øre

Syn- og hørselskontakt i Modum kommune

Synskontakt og hørselskontakt Anniken Liland
e-post: anniken.liland@modum.kommune.no  telefon 478 84 267 / 32 77 89 49

​Anniken jobber i Modum kommune hver torsdag.
Hun har kontor på Modumheimen, besøks- og postadresse: Modumheimen sykehjem, Furulund 17. 3340 Åmot

Syn- og hørselskontaktens oppgaver

Syn- og hørselskontakten formidler og gir oppfølging og opplæring i bruk av synshjelpemidler og hørselshjelpemidler. Hun søker på hjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentral i samarbeid med den som trenger hjelpemidlene.

Syn- og hørselskontakten har spesiell kompetanse på syn og hørsel og kan kartlegge behov, gi veiledning, søke hjelpemidler og gi opplæring i bruken av hjelpemidler. 

Hun gir også veiledning og støtte til pårørende og personell rundt den synshemmede og kan gi råd om tilrettelegging av det fysiske miljøet.

 

  • Aktuelle synsjelpemidler:
    Alarmsystemer, luper, telefonutstyr, lesetv, spesial cd-spiller, div. husholdningsredskaper​

  • Aktuelle hørselshjelpemidler:
    Telefonutstyr, lydoverføringshjelpemidler (teleslynge), samtaleforsterker, varslingshjelpemidler, alarmsystemer

Hvordan søke et syns- eller hørselshjelpemiddel

Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral (Drammen).
Hvis søknaden blir godkjent, får du hjelpemiddelet på varig lån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.
For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med kommunens syns- og hørselskontakt Anniken Liland (torsdager) på telefon 32 77 89 49 eller 478 84 267  eller til ergo-og fysioterapiavdelingen tlf 32 77 89 34 / 415 52 694.

Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av hjemmetjenesten til å søke hjelpemidler. 

Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, leveres det fra NAV Hjelpemiddelsentral til det kommunale hjelpemiddellageret. Når hjelpemiddelet kommer til kommunenes lager, kan det hentes der. VI er behjelpelige med utkjøring, hvis det ikke er mulig å hente selv.
Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller måneder. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne derfra mens man venter på hjelpemidler søkt fra NAV dersom det haster.

 

Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet, anskaffe evt. batterier og utføre enkle reparasjoner.

Andre foreslåtte sider:

For informasjon om hjelpemidler, klikk her.

For informasjon om hjelpemidler fra NAV, klikk her

For informasjon om ergoterapi, klikk her

For informasjon om fysioterapi, klikk her.

NB! Synskontakten kan ikke bestille eller reparere vanlige briller og høreapparat. Dette gjøres hos optiker, øyelege eller audiograf.