Logo opplevelseskortet

Opplevelseskortet

Modum kommune gir ut totalt 30 Opplevelseskort.
NAV, Barnevern og Helsestasjonen/Skolehelsetjenesten deler ut kortene basert på skjønn.

Kontaktinformasjon:
NAV: Britt Holm Braathen tlf.: 481 47 106
Barnevernet: Siv Rørvik tlf: 977 04 100
Helsestasjonen/Skolehelsetjenesten: Grethe Sjaamo tlf: 476 84 771

Opplevelseskortet er et tilbud som gir gratis tilgang til utvalgte kulturtilbud og aktiviteter i Modum kommune og omegn.
Kortet tildeles barn og unge mellom 2 og 18 år.
Personen som mottar Opplevelseskortet, har mulighet til å be med seg en venn eller et familiemedlem gratis på utvalgte aktiviteter.

Opplevelseskortet - brosjyre
Slik ser kortet ut

Lag og foreninger

Kortinnehaver får dekket en medlems- og evt. en aktivitetskontingent for kalenderåret 2016 i et valgt lag eller forening.
Når du kontakter laget eller foreningen, vis dem Opplevelseskortet, og de skal deretter sende informasjon til Kulturkontoret, som betaler kontigent og aktivitetsavgift.

Oversikt over lag og foreninger i Modum

Forestillinger på Modum kulturhus våren 2017 for Opplevelseskortet:

28.01: Vennebyen

16.03: Brødrene Løvehjertet. OBS! Vær tidlig ute, begrenset antall billetter.

25.03: UKM

28.04: Abba-show med Modum kulturskole

04.05: Pulverheksa & Vennene hennes. OBS! Vær tidlig ute, begrenset antall billetter.

10.06: Danseforestilling med Modum kulturskole

 

Flere opplysninger på nettsiden til www.modum.kulturhus.no 

Billetter for Opplevelseskortet må hentes ut i bibliteket i forkant eller ved inngangen.

 

Utvalgte forestillinger for høsten 2017:

Oppdateringer kommer her.