Nye rutiner VA-anlegg fra 1. juli

Frokostmøte for bransjen og kommunen 15. august

Kommunen har den seinere tiden opplevd noen utfordringer som gir forsinkelser når det gjelder å få besvart og utstedt midlertidige brukstillatelser/ferdigattester. I den forbindelse har kommunalteknisk og byggesak omgjort noe på både interne og eksterne rutiner, for at dette skal bli bedre for alle.

Det som blir nytt nå er at det kreves erklæring om ansvarsrett for UTF-innmålinger av ledninger ved søknad om sanitærabonnement og søknad om etablering av spredte avløpsanlegg.

Dette starter kommunen  med fra  1. Juli 2017.

Det oppfordres til at vedlagt skjema for rørleggerkontrollen for VA sammen med sosi og /kof fil bli innsendt ved søknad om midlertidig brukstillatelser/ferdigattest. Dette gjelder kun saker hvor det er søkt om sanitærabonnement. Dette skal da være underskrevet av en av kommunens rørleggere som har sett og godkjent dette.

Illustrasjonsbildet viser kun hvordan skjemaet ser ut. Det vil bli utstedt sammen med sanitærabonementet, når søknad godkjennes.

Skjermbilde VA ferdigmelding.jpg


Kommunens rørleggere er Viggo Ranheim, Per Erling Hovde og Morten Undersaker. Formann og fagansvarlig Tor-Ivar Holmen og Tor-Ivar Paulsen kan også signere.

Ved etablering av spredte avløpsanlegg trengs kun innsendte koordinater av ansvarlig UTF for innmåling ved siden av søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

Kommunen  ber også om at «as built» koordinater for bygninger omsøkt etter pbl § 20-3, innsendes på fil samtidig til post@modum.kommune.no

Grunnen til at dette kreves er av viktighet for å få ajourført kommunens kart med bygninger og ledninger.

I forbindelse med disse justeringene i rutinene ønsker vi å invitere til frokostmøte 15. august kl. 08.00-09.00 på Rådhuset.
Det vil bli  servert kaffe og litt å bite i. Dere vil her møte flere av kommunens ansatte som er berørt av endringene.

Håper dette kan  bli en hyggelig start på en ny arbeidsdag og forhåpentligvis sikre oss en bedre og raskere løsning på utsendingene av både de midlertidige brukstillatelsene og ferdigattester.

Vennligst gi oss en tilbakemelding om du/dere kommer evt. hvor mange, dette med tanke på serveringen.