modumheimen[1]

Nye Modumheimen nærmer seg

Det er nå satt opp et webkamera på taket av Modumheimen. Via dette kan du følge utbyggingen. Bilde blir skiftet hvert 10 minutt.
Trykk her for å komme til det siste bildet som er tatt.

modumheimen.jpg
Det første nybygget A1 er det (nesten) kvadratiske bygget over fire etasjer lengst til venstre på tegningen. Bak til høyre ser vi det som betegnes som A2
, et eksisterende bygg som skal totalrenoveres. A3 er vinkelbygget i forkant av dette.


Det er byggetrinn 1 det nå jobbes med. Her følges følgende fremdriftpsplan:

2016-10-24 19.25.46.jpg(bilde tatt 24. oktober 2016, dagen da passsasje mellom nytt og gammelt bygg ble heist på plass)

- 24 desember 2016: Taket på det første byggetrinnet skal være tett.
- august 2017: Planlagt ferdigsstillelse første byggetrinn
-  august 2017: Planlagt overlevering første byggetrinn
- 5 september 2017: Planlagt innflytting
1. juni 2018: Planlagt overlevering av hele prosjektet

 

-Tirsdag 5. september 2017 spiser vi frokost på det gamle Modumheimen og middag på nye Modumheimen. Det er nesten så jeg må klype meg i armen for å
forvisse meg om at det ikke er en drøm at vi står her nede og skal markere byggestarten på nye Modumheimen.For de ansatte har det værten lang ferd mot realisering av dettebyggeprosjektet,  sier virksomhetsleder Audun Eriksen.

- Jeg har nå vært leder på Modumheimen i 10 år og allerede i 2006 ble det jobbet med planer om nytt sykehjem på Modum. I tiden etter det har mange ansatte jobbet hardt, og bidratt sterkt til at kommunestyret i 2013 sa ja til utbygging av 96 nye sykehjemsplasser på Modumheimen. Det er en veldig forventning til det nye sykehjemmet – ikke bare til de 72 nye plassene i dette bygget vi nå står i, men også til de resterende 24 plassene som vil stå ferdig om cirka 2 år. Disse 24 plassene blir av akkurat samme kvalitet som i det første byggetrinnet, fortsatter Audun Eriksen.

grunnstein5.jpgRådmann Aud Norunn Strand ledet den høytidelige seansen under grunnsteinnedlegeglsen, og fortalte om en spareprosess over flere år for å kunne realisere prosjektet til en kostnad beregnet til 261 millioner kroner.
Teknisk sjef Harald Silseth fortalte om milepælene fram til byggestart, og helse og sosialsjef Nanna Nordhagen fortalte blant annet om Modumheimens betydning i fremtidens eldreomsorg i Modum.


 


***********
Økonomi
Brutto kostnad inkl. mva. = 326 mill. kr
Investeringstilskudd fra Husbanken = 152 mill. kr
Investeringstilskudd fra ENOVA = 2,6 mill. kr
Totalentreprise - Bermingrud Entreprenør BTV AS = 263 mill. kr inkl. mva.

 

Byggetrinn A1 – bygg i passivhusstandard
Totalt 72 sykehjemsplasser
9 avdelinger av 8 plasser
Velværerom - SPA
Bårerom, syningsrom, parkeringskjeller U1
Lindrende enhet plasseres i U2 sammen med ny hovedinngang
Regulære sykehjemsplasser med to avdelinger fra 1. til 4 etasje – totalt 8 avdelinger

Byggetrinn A2 – bygg i lavenergistandard – gjenbruk av bærekonstruksjonen fra 1977
Totalt 24 sykehjemsplasser
Velværerom - SPA
4 avdelinger av 8 plasser over to etasjer.

Byggetrinn A3
Nytt varmeanlegg – energibrønner i fjell, varmepumper, deponigass, bioolje, frikjøling
Oppgradering varmekurser i gammel del – lavtemperaturanlegg
Nytt garderobeanlegg for ansatte
Utskifting heiser
Oppgradering elektrisk anlegg
Oppgradering ventilasjon
Sammenbygging med korridor mot Furulund bofellesskap

Uteområder
Etablering av flere sansehager
Utvendig parkanlegg med turveier
Ny direkte adkomst fra Eikerveien