modumheimen22

Nye Modumheimen nærmer seg

Det er nå satt opp et webkamera på taket av Modumheimen. Via dette kan du følge utbyggingen. Bilde blir skiftet hvert 10 minutt.
Trykk her for å komme til det siste bildet som er tatt.

modumheimen.jpg
Det første nybygget A1 er det (nesten) kvadratiske bygget over fire etasjer lengst til venstre på tegningen. Bak til høyre ser vi det som betegnes som A2
, et eksisterende bygg som skal totalrenoveres. A3 er vinkelbygget i forkant av dette.


Det er byggetrinn 1 det nå jobbes med. Her følges følgende fremdriftpsplan: Modumheime 060217.jpg

(bilde tatt 6. februar 2017)


- august 2017: Planlagt ferdigsstillelse første byggetrinn
-  august 2017: Planlagt overlevering første byggetrinn
- 5 september 2017: Planlagt innflytting
1. juni 2018: Planlagt overlevering av hele prosjektet


***********
Økonomi
Brutto kostnad inkl. mva. = 326 mill. kr
Investeringstilskudd fra Husbanken = 152 mill. kr
Investeringstilskudd fra ENOVA = 2,6 mill. kr
Totalentreprise - Bermingrud Entreprenør BTV AS = 263 mill. kr inkl. mva.

 

Byggetrinn A1 – bygg i passivhusstandard
Totalt 72 sykehjemsplasser
9 avdelinger av 8 plasser
Velværerom - SPA
Bårerom, syningsrom, parkeringskjeller U1
Lindrende enhet plasseres i U2 sammen med ny hovedinngang
Regulære sykehjemsplasser med to avdelinger fra 1. til 4 etasje – totalt 8 avdelinger

Byggetrinn A2 – bygg i lavenergistandard – gjenbruk av bærekonstruksjonen fra 1977
Totalt 24 sykehjemsplasser
Velværerom - SPA
4 avdelinger av 8 plasser over to etasjer.

Byggetrinn A3
Nytt varmeanlegg – energibrønner i fjell, varmepumper, deponigass, bioolje, frikjøling
Oppgradering varmekurser i gammel del – lavtemperaturanlegg
Nytt garderobeanlegg for ansatte
Utskifting heiser
Oppgradering elektrisk anlegg
Oppgradering ventilasjon
Sammenbygging med korridor mot Furulund bofellesskap

Uteområder
Etablering av flere sansehager
Utvendig parkanlegg med turveier
Ny direkte adkomst fra Eikerveien