Månedens poster

Poster for juni

Tema for månedens poster i juni, post nr 5 – 8, kan sies å være tjern (eller vann) siden alle 4 postene ligger ved vannene innenfor Sysle / Snarum, Grunna, Lorta og Sysletjern

Last ned vei- og postbeskrivelse med kart her

Idyll ved Lorta, tjern i Holleia
Idyll ved Lorta (post 6)

Poster for mai

Årets mai-poster er fordelt på to områder, henholdsvis Åmot – syd/vest og Modum Bad – Kaggen. For begge områdene / turene er det å håpe på mer vann i elvene enn det er nå. I så fall kan en få se både Døvikfossen, Kongsfossen og Kaggefossen med skikkelig vannføring.

Last ned vei- og postbeskrivelse med kart her

post1og2_cropped_693x225.jpg
Til venstre Ebbesåsen med Speiderhytta, til høyre Søya-huset

Post 1 og 2 ligger vest for Drammenselva og det anbefales å parkere bilen ved Åmot stasjon og ta det som en rundtur derfra.
Post 3 og 4 kan tas som en liten kveldstur med utgangspunkt i parkeringen ved Modum bad.

post4_kaggefoss2_693x462.jpg
Kaggefoss/Kistefoss sett fra hengebrua

Generell info:

Alle postbeskrivelser og kartskisser som hver måned legges ut på denne siden, kan også fås på servicetorget/bibliteket i rådhuset om du ikke har mulighet til å skrive det ut hjemme.

Deltagerkort fåes også  her (de kan ikke skrives ut)

Postene blir som hovedregel hengende ute også måneden etter at de er satt ut, slik at om du har "gått glipp" av forrige måneds poster, har mulighet til å få de med deg alikevel. Om det skulle mangle postflagg/klippetang, så sett et merke på kortet som bevis på at dere har vært på posten!

Månedens poster er et tilbud med enkel orientering til kjente og ukjente steder i Modum

Månedens poster er et samarbeid mellom Modum kommune og Modum orienteringslag. Det er gratis å delta, og kartskisser som viser postene blir lagt ut på denne siden, det kan også hentes på Servicetorget. Vi anbefaler deltakerne å skaffe seg turkartene over Holleia og Finnemarka. De er til salgs på biblioteket og hos bygdas bokhandlere. Der kan man se hele terrenget i sammenheng, og kartene inneholder i tillegg en mengde opplysninger om natur og kultur som er relevant også utenom deltagelse i "Månedens poster".

logo månedens poster.jpg