Luktulemper/luktplager på grunn av slam

Her er vedtaksbrevet
Slammet som ligger på et jorde langs Heggenveien skaper dessverre en del luktplager for naboene.

Kommunen er i dialog med både gårdbruker, som er mottaker av slam, samt VEAS, slamleverandøren. Det ble  i uke 7  gjort tiltak for å dempe luktproblemene ved å dekke til med kompost.

Denne uka (uke 8) vil det bli lagt på ytterligere mengder med kompost for å dempe lukta. Normalt lukter slam mest akkurat når det blir håndtert og lempet på, men det skal gi seg ganske raskt.
Vi håper naboer og forbipasserende kan ha litt tålmodighet og gi det noen dager til for å se om lukta demper seg.


Her er vedtaksbrevet
I dette vedtaket kan du lese mer om bakgrunn og vurdering

 

Til informasjon så ligger dette slammet til midlertidig lagring fram til våren. I våronna vil slammet bli spredd ut på mange forskjellige jorder. Landbrukskontoret i Modum kommune og kommuneoverlegen behandler saker om midlertidig lagring og spredning av slam etter «forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav».
Dette er ikke et slamdeponi, men en midlertidig lagringsplass. Etter at man har spredd slam på et jorde er det 10 år til neste gang man kan gjøre det.