Lag og foreninger i Modum

Oversikt over lag og foreninger i Modum, oppdatert juli 2016.

Er det feil i oversikten, meld fra til leder for ungdom, idrett og allemenkultur, Bente Lyngholm Røste, tlf 32 78 94 27, e-post bente.roste@modum.kommune.no.

Lag og foreinger i Modum.pdf

 

Tilskudd til lag og foreninger

Tilskudd til lag og foreninger fordeles av kulturadminstrasjonen etter retningslinjer vedtatt av hovedutvalget for kultur.

Lag og foreninger som skal søke om tilskudd må sende inn skjema for registrering av søkere i tillegg til søknadsskjema for den enkelte tilskuddsordningen.

Søknadsskjema

Søknadsfrist 15. april

___________________________________________________________

Tilskudd til integrering i kultur- og fritidsaktiviteter

På kulturbudsjettet er det satt av 100 000 kr tiltak til integrering i kultur- og fritidsaktiviteter.
Tilskuddet fordeles av kulturadministrasjonen etter retningslinjer vedtatt av hovedutvalget for kultur.
​Det er ikke eget søknadssskjema for ordningen.

Les mer om tilskuddsordningen. (DOC) (PDF) (ODT)
Søknadsfrist 15. april og 1. september.

___________________________________________________________