Lag og foreninger i Modum

Tilskudd til lag og foreninger 2017

Tilskudd til lag og foreninger fordeles av kulturadminstrasjonen etter retningslinjer vedtatt av hovedutvalget for kultur.

Lag og foreninger som skal søke om tilskudd må sende inn skjema for registrering av søkere i tillegg til søknadsskjema for den enkelte tilskuddsordningen.

Søknadsskjema

Søknadsfrist 3. april

 

Oversikt over lag og foreninger i Modum, oppdatert juli 2016.

Er det feil i oversikten, meld fra til leder for ungdom, idrett og allemenkultur, Bente Lyngholm Røste, tlf 32 78 94 27, e-post bente.roste@modum.kommune.no.

Lag og foreinger i Modum.pdf