Kunngjøring av navnesak - Ødegården

Kartverket reiser navnesak - frist for merknader 01.08.2017

Kartverket har i brev den 27.06.2017 meddelt at det reises navnesak på stedsnavnet Ødegården. Saken har kommet opp i forbindelse med adresseringen i kommunen og tildeling av veinavn. I saksdokumentet fra Kartverket fremgår det bl. a. hvilke eiendommer saken omfatter.

Se kartverkets brev her

I de navnesaker som gjelder bruksnavn skal kommunen sende særskilt underretning til de parter saken har betydning for. Kunngjøringen vil også bli gjort i Bygdeposten i tillegg til at den legges ut her på kommunens hjemmeside.

Før det gjøres vedtak har kommunen, eiere og festere rett til å uttale seg om gårds- og bruksnavn. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Eventuelle merknader til skrivemåten sendes til: Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund
eller til post@modum.kommune.no, innen 1. aug. 2017.