Hvem bør få kulturprisen?

MODUM KOMMUNES KULTURPRIS

For å belønne verdifullt kulturelt arbeid, og for å stimulere til økt kulturettet innsats i bygda, utdeler Modum kommunes hovedutvalg for kultur en kulturpris etter følgende retningslinjer:

”Modum kommunes” kulturpris tildeles en person, lag; forening eller institusjon som over lengre eller kortere tid har gjort en stor kulturell innsats for bygda.”

Forslaget til kandidater kan sendes av enkeltpersoner, lag og foreninger til Hovedutvalg for kultur. Forslagene skal være begrunnet og signert.

Modum kommune har en lang rekke personer som har gjort et flott arbeide for de utallige gode lag og foreninger i kommune, i tillegg til personer som har gledet med god utøvelse av sin aktivitet.

Forslag sendes: Hovedutvalget for kultur, Modum kommune innen 20 januar 2017.
Pb. 38, 3371 Vikersund
E-post: post@modum.kommune.no

 

Kulturprisen er tidligere tildelt:

2015   Runar Flattum Wam

2014   Thure Erik Lund og Cathrine Knudsen

2013   Modum historielag v/ Wermund Skyllingstad

2012   Liv Grønlund

2011  Anders Linnerud

2010  Lars Bottolfs, Jan Nesttun og Terje Simensrud

2009  Svein Sønju

2008  Stian Tveit 

2007 Øystein Naper

2006 Leif Skøyen

2005 Modum Revy og teaterlag

2004 SMK Viking

2003 Arnt Berget

2002 Modum Kunstforening

2001 Gunnar Formodalen

2000 Geithus Musikkorps

1999 Erik Lobben

1998 Vilhelm Svenneby

1997 Ottar Hæhre

1996 Ikke utdelt

1995 Kari og Arild Løvik

1994 Stiftelsen Modums Blaafarveværk
v/Tone og Kjell R. Steinsvik

1993 Kai Hunstadbråten

1992 Thure Lund