Kulturetaten

Modum kommune, kulturetaten
Boks 38, 3371 Vikersund
Tlf. 32 78 93 00
E-post: post@modum.kommune.no

Besøksadresse: Kulturhuset -  2. etg.

Kultursjef : Per Aimar Carlsen, Tlf : 32 78 94 22  Mobil: 913 15 795

Sektorens hovedmål:

  • Oppnå økt besøk på alle virksomheter innenfor kultursektorens ansvarsområde - totalt 270 000 besøkende.                                                      
  • Modum kommune skal ha en kulturplan
  • Kulturskolen skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner for kommunens korps, grunnskoler og andre frivillige organisasjoner i kommunen.  

Kulturetaten har ansvar for nærmiljøtilbud og tilrettelegging for lag- og foreningsaktiviteter, kulturvern og museer, kunst- og kulturformidling samt tilbud til barn og unge.

Etaten driver Furumo svømmehall, Modumhallen, ungdomshus og rockeverksted i Åmot, Modum kulturhus, Modum kulturskole og Modum bibliotek.
I Modum er det et variert foreningsliv som engasjerer medlemmene gjennom hele året, spesielt er tilbudet til barn og unge stort.

Administrasjonen i kulturetaten:

Navn

Tittel

Telefonnummer

Bente Lyngholm Røste Leder ungdom/idrett/allmennkultur 32 78 94 27 / 995 82 755
Øyvind Christensen Kino/kulturhusleder 32 78 94 25 / 480 71 815
Elin Mariboe Biblioteksjef 32 78 94 26 / 905 91 433
Nils Henry Wichmann Kulturskolerektor 32 78 94 20 / 907 77 226
Hege Bendiksby Driftsleder Furumo svømmehall / Modumhallen 32 78 08 11 / 958 17 478