Servicetorget

 

 

  Modum kommune, Servicetorget. Boks 38, 3371 Vikersund

  Besøksadresse rådhuset: Rådhusveien 1

  Telefon sentralbord: 32 78 93 00
  Faks: 32 78 94 11
  E-post for spørsmål: servicetorg@modum.kommune.no 
  E-post  som krever saksbehandling: post@modum.kommune.no

 

 

 

servicetorget beskjært.jpgÅpningstid Modum rådhus og sentralbord 32 78 93 00 er:

Mandag - fredag kl. 08:30 - 15:30.
 
I skolens sommerferie er åpningstiden kl. 08:30 - 15:00.
Påsken mandag - tirsdag kl. 08:30 - 15:30 og onsdag kl. 08:30 - 12:00.
Stengt jul- og nyttårsaften, romjula kl. 08:30 - 14:00.

 

Vi ønsker alle velkommen innom - du kan komme når du selv ønsker, eller du kan ringe og gjøre en avtale. Bruk gjerne våre nye nettsider, men vi ønsker også  kontakt med innbyggerne ansikt til ansikt!

Serveicetorget har følgende tjenestetilbud:
Gi informasjon, råd og veiledning om kommunale tjenester.
Vi kan henvise deg til rette vedkommende
Gi deg søknadsskjemaer for kommunale tjenester
Opplyninger om kommunale vedtekter/forskrifter
Skaffe saksdokumenter til politiske møter
Informasjon om og skjema andre offentlige instanser, f.eks Skatteetaten ved likningskontor og folkeregister
Prøveflasker og skjema for private drikkevannsprøver
Bevitne "rett kopi"
Informere om turkart og forslag
Ansvar for gjennomføring av NRK sin årlige TV-aksjon.
Medansvar for kommunal informasjon og kommunens nettsider