Kirken i Modum

Heggen kirke fra 1200-tallet. Klikk på bilde for større versjonHistorie

Heggen kirke er soknets hovedkirke, og den eldste som fremdeles er i bruk i bygda. Middelalderkirke fra første del av 1200-tallet, opprinnelig bygget i romansk stil. Den ble utvidet til korskirke i 1697 og fikk nytt korparti i 1832 og ble utvidet mot vest i 1878. Altertavlen er fra 1698 og prekestolen fra 1702. De malte bildene i altertavlen er fra ca. 1840. Eldste norske kopi av Leonardo Da Vincis nattverdsbilde. Takmalerier fra 1840 ved Jørgen Erichsen. Kirken ble restaurert i 1928 av Domenico Erdmann. Orgel fra 1890 av A.Nilsen, restaurert i 1996. Glassmalerier i koret fra 1948 ved Emanuel Vigeland.

 

Veikirker

Åmot kirke, med kirkekontor for Modum. Åmot bibliotek.Både Heggen og Åmot kirker er veikirker sommerstid.

Modum kirkekontor Modum kirkekontor holder til i Åmot kirke. Kirken og kirketorget er et samlingspunkt for mange mennesker hver dag. Modum kirkekontor er et felles kirkekontor for Modum sokn. Her arbeider de fast ansatte prester, diakon, organist og kateket og en del andre. Modum kirkekontor har ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger i prestegjeldet.

Link til kirken i Modum