Kart

Kart

Det finnes mange offentlige kart. Her finner du noen av de vi anbefaler i forhold til friluftsliv og turisme.

Turistforeningen

ut.no anbefales. Her finnes forslag på gåturer i skog og mark.

Statens kartverk

En ganske ny løsning hvor en kan skrive ut turkart over flere sider. Absolutt verdt å kikke på. Hva med et turkart over 12 sider 4x3 A4 sider over Finnemarka. Detaljgraden er høy, stier, skogsbilveier, hver neste lille kolle er med. Det betyr at at du kan skrive ut hele Finnemarka i målestokken 1:25 000 og teipe sammen et større område hvis en vil. Det fine med papirkart er at de ikke er avhengige av mobildekning eller strøm.

Statens kartverk sin lag dit eget kart finner du her.

Turkart

Bruksanvisning i form av video

Modum kommune

Kommunens eget kart